dsc_0361_1

Az egyházmegye családjai találkoztak Nagyváradon

A házasságkötésben egy férfi és egy nő mond „igen”-t egymásra a maguk törékenységével, de a fejlődni és a tökéletesedni akarás tudatában. A házasélet egymás felfedezésének izgalmas öröme, meglepetések sorozata, a dinamikus önátadás szeretete. A házastársi öröm megőrzésének titkaiba vezette be Bíró László püspök a családokat, ő volt az idei Egyházmegyei Családok Találkozójának vendégelőadója 2016. május 28-án. Az Állandóság az ideiglenességben mottó alatt Nagyváradon szervezett találkozóra érkezett az a száz család, akik nem pusztán „egymás mellett” akarnak élni a házasságban, hanem „egymással” örülni az együtt töltött évek minden pillanatának a házastársi szeretetben.

A nap programja regisztrálással kezdődött a Püspöki Palotában. A családok gyermekeivel való foglalkozást a Szent László óvoda munkatársai vállalták nagylelkűen, nekik segítettek a nagyobb korosztály foglalkoztatásában a Háló egyesület önkéntesei, valamint a Várlak Egyházmegyei Ifjúsági Központ fiataljai.

 

A Díszteremben 10.00 órakor köszöntötte a családokat és a vendégeket Böcskei László megyéspüspök, kifejezve örömét az iránt, hogy visszatérő arcokat lát, de ugyanakkor új érdeklődőkkel is találkozhat, akik most kapcsolódnak be az évente egyszer szervezett egyházmegye szintű családtalálkozóba. A főpásztor megköszönte Bíró püspöknek azt, hogy eljött megosztani a nagyváradi egyházmegye családjaival és papjaival sok éves pasztorációs tapasztalatát. Kovács F. Zsolt irodaigazgató, a családpasztoráció egyházmegyei vezetője mutatta be a vendégelőadót, ő kérte meg, hogy tartsa meg előadását.

 

Bíró László püspök a család helyzetéről beszélt a fogyasztói társadalomban, ahol minden csak ideiglenes, használd és dobd el elven működik. Ebben az állandó változásban levő és ideiglenességet előmozdító társadalmában kell a családnak állhatatosan kiállnia a keresztény értékek mellett, még akkor is, ha ez nem könnyű. A vendég püspök megvilágította a két ember, férfi és nő szentségi kapcsolatát  egyházjogi, értelmi és érzelmi szempontból. XVI. Benedek pápa tanítása alapján, három tévedés táplálja az ideiglenesség társadalmát: a birtoklás – hiszen az a téves érzésük, hogy mindig még csak egy kicsi hiányzik, és ha azt megszerezzük, akkor teljes lesz a boldogság; az élvezet – mindig egy kicsit fokozni kell a létet, újat tenni, jobban élni; a szélsőséges örömek – extrém sportoknak és egyébb határhelyzetek tudatos keresése. Ezzel szemben pedig az igazi öröm a találkozásból, a másokkal való kapcsolatból születik – hangzottak Bíró püspök szavai.

 

Az előadást kiscsoportos beszélgetések követték, amelyeken a családok nem párban, hanem egyénileg vettek részt, ez jelentette egyben az idei találkozó egyik meglepetést és újítását is. A beszélgetések alatt a résztvevőknek lehetőségük volt az előadásban elhangzottakról való véleményüket kifejteni.

A közös „nagy családban” elfogyasztott ebédet követte a fórumbeszélgetés, ahol a  csoportok röviden beszámoltak a megbeszéltekről, majd Bíró László püspök saját meglátásait fűzte az elhangzottakhoz.

A nagyváradi székesegyházban 15.00 órakor kezdődő szentmisén, amely egyben a találkozó záró eseményét is jelentette, hálát adtak a családok Istennek a kapott jókért, és az Ő ádását kérték további életükre. Hat szimbólum köré épült a vendég püspök szentbeszéde: az idő múlását, de ugyanakkor a változások közepette való kitartást is ábrázoló homokóra, az idő és elmúlás ellenére is továbbélő családot ábrázoló családfa, az állhatatosságot jelképező kőszikla, az irgalmasságot és megbocsátást előidéző pergő homok, az örök cselekvésben és dinamikus mozgásban levő családot ábrázoló örökmozgó, valamint a családnak megpróbáltatások idején való biztonságát jelentő madárfészek.

 

Búcsúzásul a résztvevő családoknak homokórákat osztogattak a szervezők, hogy egyrészt emlékeztesse őket az idei találkozón való részvételre, másrészt pedig, hogy figyelmeztesse őket arra a küldetésre, hogy az ideiglenesség kultúrájában, az állandóságnak a pártfogói kell, hogy legyenek.

 

KÉPSOROZAT   |   VIDEO   |   ELŐADÁS   |   FÓRUM   |   PRÉDIKÁCIÓ