koszonet

Köszönetnyilvánítás Tempfli József temetését követően

A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet mindazoknak, akik 2016. május 30-án utolsó útjára elkísérték Tempfli József kiérdemesült megyéspüspökünket, ravatala mellé virágot helyeztek és velünk együtt imádkoztak lelki üdvéért. Köszönetet mondunk azoknak is, akik bár személyesen nem vehettek részt a temetésen, írásban fejezték ki együttérzésüket és fájdalmukat. Önzetlen és önkéntes munkájukért köszönet illeti a szervezőket és mindazokat, akik jelenlétükkel, imáikkal, szolgálatukkal gondoskodtak arról, hogy elhunyt főpásztorunktól méltó módon vegyünk végső búcsút. Isten fizessen mindenki jóságát!

 

A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet az Út Végén Temetkezési Vállalatnak, Mavrodoglu Ildikónak  és munkatársainak, akik Tempfli József kiérdemesült megyéspüspök temetésén példaértékű szakértelemről és szolgálatkészségről tettek tanúságot. Isten fizesse támogatásukat!  

 

A nagyváradi megyéspüspök hálás szívvel mond köszönetet a sajtó képviselőinek, hogy az eseményhez méltó tisztelettel és alázattal voltak jelen és tudósítottak Tempfli József kiérdemesült megyéspüspök temetéséről. Továbbra is számítunk támogatásukra!

 

Böcskei László

megyéspüspök