dsc_0011

Szentévi zarándoklat a Szent Kapuhoz

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően 2016. június 2-án, csütörtökön 18.00 órakor Székelyhídról, Asszonyvásáráról, Bihardiószegről, Éradonyból, Érkeserűből, Érmihályfalváról, Érsemjénből és Értarcsáról zarándokoltak a hívek a székesegyházhoz. A szentmise főcelebránsa Böcskei László megyéspüspök volt. Különösképpen szeretnénk figyelni Isten irgalmára, ami tulajdonképpen az Ő szeretetében, jóságában mutatkozik meg – mondotta a szentmise bevezetőjében a főpásztor. Majd hozzátette, hogy amikor az egyházmegye fő templomába jövünk zarándoklatra, időt szentelünk arra, hogy felfedezzük Isten jóságának, szeretetének jeleit a mi életünkben, hogy engedjük magunkat átölelni Isten irgalmától, hogy ne csak a mi gondjainkra, terveinkre, elképzeléseinkre összpontosítsunk, hanem elegendő teret engedjünk, hogy Isten irgalma, az Ő jósága és szeretete megmutatkozhasson, érezhetővé, tapinthatóvá, gyümölcsözővé váljon a mi életünkben. Ezekkel a szavakkal bátorította és köszöntötte a megyéspüspök a Szent Kapuhoz érkező zarándokokat.

 

Ozsváth József székelyhídi plébános olvasta fel a szentmise elején a Misericordiae Vultus, az Irgalmasság Szentévét meghirdető pápai bulla 14. pontját, amely a zarándoklat jelentőségéről szól: “A zarándoklat különleges jel a Szentévben, mert azt az utat jelképezi, amelyet minden ember végigjár az élete során. Az élet zarándoklat, az ember pedig viator, vagyis zarándok, aki a kívánt cél elérése érdekében egyfajta utat tesz meg.”

 

Nagy János Csaba érsemjéni plébános szentbeszédében arról a változásról beszélt, amelyet Jézus az Újszövetségben hozott az isteni irgalmasság megtapasztalásával és megélésével kapcsolatosan, az Ószövetséghez viszonyítva. A 102. Zsoltárt idézte a szónok: „Irgalmas a mi Istenünk, könyörületre hajlik szíve”. A zsoltáros annak a meggyőződésének ad hangot, hogy Isten segít, megadja mindazt a kegyelmet, amelyre életünk folyamán szükségünk van, Isten könyörületes. Az irgalmasság szinonimái a könyörület, kiengesztelődés, kibékülés. Mindegyik feltételezi egyfajta viszonynak a helyreállítását. Ezt a viszonyt Istennel az ember rontotta el, bűnbeesésekor, Isten azonban az Ő irgalmasságával igyekszik helyrehozni.

 

„Irgalmasok mint az Atya” a Szentév mottója. Vajon miért nem választotta a Szentatya mottóként az idézett ószövetségi szentírási részt, tette fel a rétori kérdést a plébános. Válaszként pedig azt mondta a híveknek: mert míg az ószövetségi ember csak addig jutott el, hogy megtapasztalja Isten irgalmasságát, Jézus az irgalmasság cselekedetét teszi az őt követő ember életprogramjává. Az irgalmasságot nem csak megtapasztalni, de cselekedni kell – buzdított Nagy János Csaba.

A szentmise előtt és alatt lehetőség volt a szentgyónás elvégzésére. A következő szentévi zarándoklat 2016. július 7-én lesz, akkor a tenkei, béli, bélfenyéri, biharsályi, mezőbikácsi, nagyszalontai és belényesi hívek jönnek el a Szent Kapuhoz.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO