szent_norbert_2016

Szent Norbertről emlékeztek meg a premontrei templomban

Szent Norbertről, a premontrei kanonokrend megalapítójáról emlékeztek meg szentmise keretében 2016. június 6-án, a nagyváradi premontrei prépostság Fájdalmas Szűz Anya tiszteletére felszentelt széktemplomában.

Szent Norbert (1080/1085 – 1134. június 6.) 1115-ben bekövetkezett megtérése után, 1120-ban megalapította a premontrei rendet. XIII. Gerdely pápa avatta szentté 1582-ben, ünnepnapja június 6.  II. István király meghívására a premontrei szerzetesek 1130-ban alapították meg Várad-hegyfokon a premontrei kanonokrend Szent István első vértanúról nevezett prépostságát.

Az ünnepi szentmisét Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, váradhegyfoki prépost-prelátus mutatta be.

 

Szebeni Lajos