premontrei_orokfogadalom_2016

Premontrei szerzetes tett örökfogadalmat Nagyváradon

A Szent István vértanúról nevezett Váradhegyfoki Premontrei Prépostság széktemplomában megtartott szentmise keretében, 2016. június 13-án, 15.00 órakor  ünnepélyes premontrei szerzetesi örökfogadalmat tett Propszt András Antal testvér.

 

Nem véletlenül lett ez a dátum kiválasztva, hiszen Páduai Szent Antal ünnepnapja és az örökfogadalmas szerzetes az Antal nevet választotta. A délután 3 óra sem véletlen, hiszen ez a kegyelem órája.

 


Az ünnepi szentmise főcelebránsa Fejes Rudolf Anzelm O.Praem apát, Váradhegyfoki prépost-prelátus volt. Jelen voltak  Balogh Péter Piusz O.Praem gödöllői kormányzó-perjel, több premontrei kanonokrendi testvér Csornáról és Gödöllőről, premontrei nővérek Zsámbékról, nagyváradi egyházmegyés papok, valamint az örökfogadalmas családja és szép számban a hívek.

 

Antal testvér örökfogadalmat tett a prépostnak, a többi premontrei testvérek áldásukat adták rá. A jelölt megkapta a premontrei kanonok rendi szerzetesek fehér habitusát, és beöltözött abba.

 

Szebeni Lajos