bermalas_velence_3

Hét fiatalt bérmált Böcskei László püspök a Nagyvárad-velencei plébániatemplomban

Vasárnap, 2016. június 19-én délelőtt a Nagyvárad-velencei plébániatemplomban Böcskei László megyéspüspök hét fiatalnak – négy lány és három fiú – szolgáltatta ki a bérmálás szentségét az ünnepi misén.

Köszöntőjében Curaliuc Demeter plébános kiemelte a nap különlegességét, hiszen hét fiatal részesül a bérmálás szentségében, vagyis különösképpen a Szentlélek ajándékának átvételében, illetve a további működését megerősítő szentségben. A szentmisét személyesen az egyházközség minden tagjáért, és ezekért a gyermekekért ajánlotta fel, hogy a megerősítő Szentlélek kísérje őket életútjukon. Bevezetőjében Ezekiel próféta szavait idézte a főpásztor, nyomatékosítva, hogy a bérmálás szentségének kiszolgáltatásával a megújulás reménye is kifejezésre jut. Megjegyezte: a szentmisét megelőzően ráhangolódásképpen elbeszélgetett a jelöltekkel, s megállapodtak abban, hogy nyitott szívvel kell várják és fogadják Isten ajándékát arra gondolva, hogy Isten megkeresi és megszólítja őket ezen a szép ünnepen, hogy aztán megerősödve tudjanak tovább haladni a hit útján.

 

Az evangélium után Curaliuc Demeter, az egyházközség lelkipásztora, bemutatta azon ifjú híveit a főpásztornak, akik előkészültek a bérmálásra, és kérték a szentség kiszolgáltatását. Ugyanakkor tanúskodott arról, hogy megfelelő hitoktatásban részesültek, a bűnbánat szentsége által felkészültek a bérmálásra, és méltóak a szentség felvételére, illetve arra, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket.

 

Elmélkedésében Böcskei László megyéspüspök azt mondotta, hogy a pünkösdi csoda nem valamilyen régi, idejétmúlt esemény, hanem napjainkban is korszerű, mint ahogy a szeretet is, amit Krisztus hirdetett sem csupán a bibliai időkben kellett, hogy érvényre jusson. Fontos időt és figyelmet szentelni arra, hogy amikor az Isten meg akar ajándékozni, tiszta, nyitott szívvel fogadjuk, hogy örömteli legyen a fogadása, és jól érezze magát a társaságukban – tette hozzá az egyházmegye elöljárója. A Szentlélek segít abban, hogy helyesen válaszoljanak Krisztus azon kérdésére, hogy személyesen, egyen-egyenként minek tartják őt, milyen a kapcsolatuk vele? A csupán hagyományokra vagy szokásokra hivatkozó feleletekből hiányzik a személyes elköteleződés. Az igazán helyes viselkedés az, ha úgy tudnak Krisztus elé állni, mint akik ismerik őt, és közel állnak hozzá, tanúságot tesznek róla, mert ez minden áldozatot megér – fejezte be beszédét a főpásztor.

Az ünnepi szentmisét a kórus közreműködése tette szebbé és maradandó élménnyé.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPSOROZAT