dsc_0013

Ministránsokat avattak a nagyváradi székesegyházban

„Ti, ministránsok nagyon közel álltok Jézushoz. Soha ne feledkezzetek el erről, ne váljon megszokottá ez az ajándék és engedjétek, hogy ez a nagy szeretet és közellét mindig csodálattal töltsön el benneteket.“ XVI. Benedek pápa fenti buzdításával indította útjára a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az év elején a ministránsképzést, amelyen 7 fiatal vett részt a város különböző plébániáiról.

 

Ezeket a fiatalokat avatta ministránssá Böcskei László megyéspüspök pénteken, 2016. június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén a 18.00 órakor kezdődő szentmisén a nagyváradi római katolikus székesegyházban.

Az egyházmegye elöljárója szerint nem véletlenül választották ezt az időpontot az avatáshoz, hiszen ez egyházmegyéinkben hagyományosan a papszentelések ideje. Idén és a közeljövőben sem, a Nagyváradi Egyházmegyében nincs kilátás diakónus vagy papszentelésre, a jelöltek hiánya miatt, éppen ezért a hivatásébresztés és ápolás ilyen formájával próbálja meg az egyházmegye felhívni a hívek és a fiatalok figyelmét Jézusnak a mindig korszerű buzdítására: „Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába”. (Lk 10,2)

 

Vakon Zsolt püspöki titkár, ifjúsági lelkész vezetésével a jelöltek hosszasan készültek erre a pillanatra, több hónapos felkészítőn vettek részt. Az ifjúsági lelkész tehetségét dicséri az erre az alkalomra készült plakát is, melyen két gyermek látható, és az a felirat olvasható: mi lesz ebből a gyermekből? Jézusról és Keresztelő Szent Jánosról van szó, akik különleges kapcsolatban álltak egymással, együtt nevelkedtek Isten terve szerint, a kérdés azonban a ministránsokra is vonatkozik, akik nem akármilyen feladatra vállalkoznak, hiszen a ministrálás az emberek felé mutat, de mégis az Urat helyezi a középpontba.

Prédikációjában a főpásztor Keresztelő Szent János szolgálatát helyezte a ministránsok elé példaképül, akit alázat és hűség jellemezett. A ministránsok is így kell viselkedjenek, a híveknek pedig imádkozniuk kell azért, hogy minél több munkás legyen az Úr aratásában, egyre többen vállalják az ezzel járó felelősséget.

 

A ministránsjelöltek egyenként vonultak a főpásztor elé, aki kezükbe adva a szentmisében használt kancsókat, illetve a csengőt, amely az átváltozás pillanatát jelzi, hivatalosan is megbízta őket az oltárszolgálattal.

Jelen voltak az előző alkalommal avatott ministránsok is, akik azért jöttek, hogy imádkozzanak új társaikért, illetve bíztassák őket arra, hogy bátran merjék az oltárszolgálatot teljesíteni, az Úr közelében, Isten nagyobb dicsőségére.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO