szt_laszlo_templom_bucsu_2016_06_27

Búcsút tartottak a nagyváradi Szent László templomban

A nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban tartottak búcsúünnepet 2016. június 27-én, 18.00 órakor. Az ünnepi szónok és főcelebráns Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a tihanyi Bencés Apátság elöljárója volt.

„Ki a Betyár? Ki a Szent? Ha a Mérték tönkrement,/ senki, semmi meg nem ment”- Mécs Lászlótól vett idézetre alapozta ünnepi beszédét Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a tihanyi Bencés Apátság elöljárója hétfő este a zsúfolásig megtelt Szent László plébániatemplomban az idei búcsúünnepségen, melyre nem csupán Váradról és környékéről, hanem Magyarországról is érkeztek hívek. Azon meggyőződésének adott hangot: furcsa világban élünk, hiszen nem szeretjük a titkokat, és megdöbbenünk azon, hogy a legfontosabb valóság emberi értelemmel fel nem fogható. Bátorság kell ahhoz, hogy bevalljuk: mindannyian boldogok akarunk lenni, és nem fordítunk elég figyelmet arra, akinek ezt igazából köszönhetjük. Nem szeretjük egymást, nem toleráljuk a másságot, vagyis keresztényként csődöt mondtunk, miközben a kereszténység, mint érték nem veszett el.

Szeretünk misztifikálni fogalmakat, mint például a haladást és a fejlődést, és észre se vesszük, hogy eközben az embert ledegradáljuk olyan lénnyé, aki csak a munkaerőpiac szempontjából számít, hogy tud-e termelni vagy sem. A tudomány nevében embertelenségeket követünk el, és a szabadság fontosságát hangoztatva többé nem szent a személyiség méltósága, holott mindenki egyszeri és megismételhetetlen teremtmény, és nem boldogulásra, hanem boldogságra születtünk. Azt képzeljük magunkról, hogy mi vagyunk a világ közepe, és megfeledkezünk arról, hogy a szeretet több mint egy érzés, egymás elfogadását is jelenti. A szentek is arra figyelmeztetnek bennünket: ne játsszuk el az életünket, hanem tudjunk felnézni az égre, és leborulni alázattal a végtelen Isten előtt. László király is ilyen volt, vagyis úgy vállalt felelősséget a népéért, nemzetéért, hogy közben képes volt felismerni a szentet is.

A megfontolandó gondolatokért Pék Sándor esperes-plébános mondott köszönetet a bencés szerzetesnek, majd köszöntötte a névnapjukat ünneplőket, kiemelten a jelenlévő Böcskei László megyés püspököt. A lélekemelő rendezvény emlékezetessé tételéhez a Kribus Mónika kántor-karnagy vezette Halmos László-kórus is hozzájárult.

 

Forrás: erdon.ro