szentjobb_1

Régészeti ásatásokat folytatnak Szentjobbon

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség a nagyváradi Körösvidéki Múzeummal együttműködve, 2016 júliusában megelőző régészeti ásatásokat fog végezni a bihar megyei Szentjobb középkori várának területén. Amint ismeretes, az egykoron Szent István király karereklyéjét őrző bencés kolostor helyén a 16. század végén épült reneszánsz erődítés romjain ma a község római katolikus temploma és a szentjobbi apátság 18. századi eredetű kúriája emelkedik. A tervezett munkálatok részét képezik egyházmegyénk azon erőfeszítéseinek, amelyek célja a 20. század közepéig a régió egyik legjelentősebb Szűz Mária kegyhelyének számító Szentjobb egyházmegyei zarándokhellyé való emelése. A szondázó jellegű régészeti kutatásoktól a régészek azt remélik, hogy értékes adatokkal szolgálhatnak egy, a szentjobbi apátsági kúria zarándok- és lelkigyakorlatos házzá való átalakítását célzó építészeti terv elkészítéséhez, amely magába foglalja a kúriát övező park és az egykor vársánc egy résznek rehabilitációját is.

 

Épületmaradványok és a késő középkori települést jelző egyéb régészeti objektumok mellett a külső várfalak bizonyos szakaszait is kutatják, illetve szeretnének konkrét adatokat nyerni a középkori bencés konvent pontos helyét illetően is. Az elképzelések között szerepel az ásatás eredményeinek beépítése a készülő rehabilitációs tervekbe, illetve a feltárt régészeti emlékek bemutatása.

 

A szentjobbi vár területén utoljára 2004-ben folytak régészeti ásatások a Körösvidéki Múzeum vezetésével. Ekkor, ugyancsak készülő építkezési munkálatok kapcsán, a vár délnyugati sarokbástyájának környékét kutatták. Az idei ásatásokkal egy időbe megkezdődnek a község római katolikus templomában őrzött Szűz Mária kegykép restaurálásának munkálatai is.