dsc_0010

Júliusban is a Szent Kapuhoz zarándokoltak az egyházmegye hívei

Ráhangolódással és közös imával készültek Fodor József általános helynök vezetésével a 18.00 órakor kezdődő szentmisére a tenkei, béli, bélfenyéri, biharsályi, mezőbikácsi, nagyszalontai és belényesi zarándokok csütörtökön, 2016. július 7-én, a nagyváradi székesegyházban.

Az Irgalmasság Évében ugyanis a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökjét Szentévi Zarándoklati Nappá nyilvánította a főpásztor, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába.

 

A szentmise bevezető részében Böcskei László püspök köszöntötte a zarándokokat, sokan közülük az egyházmegye távoli részeiről, szórvány vidékről érkeztek. Azért jöttünk ide az egyházmegye középpontjába, – fogalmazott a megyéspüspök – hogy Isten irgalmát kérjük, és hálát adjunk neki irántunk való szeretetéért. Az Ő irgalmassága különösen akkor mutatkozik meg a mi életünkben, amikor hibáink, gyarlóságaink ellenére is mindig nagy szeretettel visszafogad, magához ölel minket – folytatta az egyházmegye elöljárója. Foglaljuk imáinkba azokat is, akiket szívünkben hordozunk: időseket, betegeket, gyermekeket, fiatalokat, és azokat, akik szabadságukat töltik, hogy az élet minden körülményei közepette ne feledkezzünk meg Istenről, beléje helyezzük bizalmunkat és tőle várjuk az áldást – buzdította a híveket a főpásztor.

 

Fügedy Antal Levente, mezőbikácsi plébános prédikációjában a Szentírás két olyan példabeszédéről szólt, amelyben az isteni irgalmasság különböző formái nyilvánulnak meg: a tékozló fiút visszaváró és fogadó apa, illetve az elesett embert kereső, gyógyító irgalmas szamaritánus történetéről. Az elsőben az Atya vár és visszafogad, a másodikban úton van, keres és gyógyít.

A szentmise előtt és alatt is a lelkipásztorok a gyóntatószékbe várták azokat a híveket, akik szentgyónásukat akarták elvégezni.

 

A következő szentévi zarándoklat augusztus 4-én lesz Nagyváradon, akkor a szilágysomlyói, kárásztelki, krasznai, selymesilosvai, sülelmedi, szilágycsehi, zilahi és zsibói hívek zarándokolnak a Szent Kapuhoz.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO