Szentségimádás Nagyváradon és Ady Endrén

Július hónap harmadik vasárnapján, 2016. július 17-én a nagyváradi kapucinus templomban és Ady Endrén lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Káptalani szentmise a Vártemplomban

2016. július 17-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Lőrincz Ottó nagyszalontai plébános.

Virrasztás a székesegyházban

A Boldogságos Szűz Mária fatimai jelenésének emlékére 2016. július 15-én, pénteken 19.00 órakor szentségimádást, 21.00 órakor szentmisét tartanak a nagyváradi római katolikus székesegyházban, 22.00 órától pedig gyertyás körmenetet a Püspöki Palota kertjében. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kóhr Balázs kanonok lesz.

Papok lelkigyakorlata Sólyomkőváron

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjainak egy csoportja 2016. július 11-15. között lelkigyakorlaton vesz részt a bihar megyei Sólyomkőváron. A hétfőn 18.00 órakor szentmisével kezdődő program moderátora Barsi Balázs OFM ferences szerzetes. A lelkigyakorlat pénteken reggel 8.00 órakor szentmisével ér véget.