1

A Szent Kapuhoz zarándokoltak a szilágysági hívek

Napi huszonnégy órás időnk egy kis töredékét fordítsuk arra, hogy felebarátainkra, különösen a szükségben szenvedőkre figyeljünk – ez volt az alapgondolata Nagy Jácint kárásztelki plébános prédikációjának, amelyet a nagyváradi székesegyházban összegyűlt zarándokoknak mondott 2016. augusztus 4-én, a 18.00 órakor kezdődő szentmisén. Az Irgalmasság Szent Évében ugyanis a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a székesegyházban megnyitott Szent Kapuhoz. Augusztus hónap első csütörtökjén Szilágysomlyóról, Kárásztelekről, Krasznáról, Selymesilosváról, Sülelmedről, Szilágycsehből, Zilahról és Zsibóról érkeztek a hívek, akiket Kiss Albert kanonok fogadott és vezetett át az Irgalmasság Szent Kapuján.

 

Böcskei László megyéspüspök, a szentmise főcelebránsa, köszöntötte a zarándokokat és a nagyváradi híveket. „Azért jöttünk ma ide, – mondotta az egyházmegye elöljárója – hogy felfigyeljünk arra, amit Isten tett értünk, de arra is, hogy Istennek terve van a világgal, és ebben a tervben mi valamennyien benne vagyunk. Ezért hívott minket létre, helyezett a mi utunkra, és megerősít kegyelmével, áldásával, hogy megfeleljünk küldetésünknek ott, ahova helyezett minket az Úr”. A főpásztor azon meggyőződését fejezte ki, amely szerint a jelenlevők magukkal hozták és magukban hordozzák azokat is, akik még távol állnak Istentől, akik nem az Ő útjain járnak, akik eltévedtek, valamiért nem tudják megtenni az első lépést Isten felé. Bevezetőjét egy felszólítással zárta: Arra kaptunk meghívást, hogy a Szent Kapu küszöbét átlépve, hagyjuk magunkat Isten irgalmasságától, az Ő jóságától átölelni.

 

A zarándokok a világ békéjéért, családjaikért jöttek el imádkozni, valamint azért, hogy hálát adjanak a kapott kegyelmekért. „Imádságos lelkülettel jöttünk, és lelkileg feltöltődve térünk innen haza” – mondotta a Krasznáról érkező Kiss Gyula. „Azért imádkozom, hogy minden Isten akarata szerint teljesüljön a mi életünkben. Úgy gondolom, hogy a Szent Kapun való átlépés mindenkinek egy lelki felöltődést biztosít, és ezzel a töltekezéssel tudjuk megélni továbbra is azt a hitet, amit eddig gyakoroltunk” – folytatta a zarándok. A kárásztelki hívek nevében Balogh Feriné Éva osztotta meg zarándoklati élményeit: „Nagyon sok mindent köszönhetek a jó Istennek minden nap. Ugyanakkor kérek is tőle. A sok-sok szeretetet és ajándékot – mert az élet egy ajándék – szeretném most megköszönni”. A Schwarzachban élő Sebestyén Éva Marianna nővér a Szent Kapu átlépésének közösségi élményét emelte ki. „A kárásztelki közösséggel jöttem el ma, átlépni a nagyváradi székesegyházban megnyitott Irgalmasság Szent Kapuján. Számomra ez Isten ajándéka, hogy ezzel a közösséggel jöhettem, hogy megtapasztalhattam annak erejét, akit ez a közösség követ.” A szilágysomlyói zarándokok a világbékéért imádkoztak. György Imre elmondta, hogy szeretnék, ha a nagyhatalmak szeme megnyílna, és észrevennék, hogy csak békességben és istenfélelemben lehet tovább élni, csak így lehet jövőt biztosítani a világnak.

 

A szentmise előtt és alatt a híveknek lehetőségük volt szentgyónásukat elvégezni. A következő szentévi zarándoklat szeptember 1-én lesz Nagyváradon. Tasnádról, Tasnádszántóról, Kiráydarócról és Ady Enrde községből várják a jövő hónapban a zarándokokat.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO