dsc_0015

Örök nyugalomra helyezték Németh László földi maradványait

Azt, hogy életében mennyien éreztek különleges kötődést Németh László atyához talán az is kifejezi, hogy a nagyvárad-újvárosi plébániatemplomban 2016. augusztus 9-én, 11.00 órakor kezdődő temetési miséjére nagy számban jöttek el imádkozni lelki üdvéért volt szolgálathelyeinek hívei, ismerősei, paptestvérei, szerzetesek, más egyházmegyéből érkező papok és hívek, a helyi messiási zsidó közösség képviselői.

 

Bogdán István érmihályfalvi plébános prédikációjában “tiszta forrásnak” nevezte az elhunyt lelkipásztort, amelyből mindannyian meríthettünk. A gyászmise szónoka kiemelte Németh László főbb vonásait, közöttük az igazságkeresést és a lelkesedést. Szeretett papi közösségben lenni, mindig kereste az alkalmakat és a lehetőségét annak, hogy paptestvéreivel együtt legyen, időt töltsön el velük. Néhány héttel elhalálozása előtt papi lelkigyakorlaton vett részt Sólyomkőváron, rohamosan romló egészségi állapota ellenére, hogy paptestvéreivel együtt lehessen. A gyászmisét bemutató Böcskei László megyéspüspök a szentmise végén beszámolt arról, hogy a kórházban tett látogatása alkalmával, a beteg lelkipásztor a zsolozsmát imádkozta, és amikor azt tanácsolta neki, hogy talán egészségi állapotára való tekintettel nem kellene megerőltetnie magát, azt válaszolta, hogy ebből él. Az ima tartotta életben, az adott neki erőt.

 

Sokan ismerték és tisztelték Német atyát más felekezetekből, sőt hitetlenek is, igyekezett ökumenikus kapcsolatokat kiépíteni, elsősorban az embert nézni a felebarátban. A temetési szentmisének két különleges momentuma is volt, az elhunyt lelkipásztor végrendeletben meghagyott kívánsága szerint: a Pálos Közösség énekelt két éneket, valamint a Messiás-hívő Zsidó Hitközség rabbija szólalt fel és mondott imát Németh László atyáért. Nagy Dávid rabbi „áldásnak” (héberül berakah – בְּרָכָה) nevezte Németh Lászlót. Arra hívta meg a jelenlevőket, hogy áldják az Urat azért, hogy találkozhattak Németh atyával, megismerhették őt, áldássá válhatott számukra. A rabbi azt is hozzátette, hogy héberül az áldás és a térd (héberül berekh – בּרך) szavak ugyanabból a törzsből származnak, éppen ezért csak az tud áldás lenni, aki térdel, aki alázatos. Az elhunyt lelkipásztor ilyen alázatos volt, de ugyanakkor tele volt lendülettel, tűz lángolt benne, annak a názáretinek a tüze, akit ő megismert, és akit meg akart ismertetni másokkal.

 

A temetési szertartás elvégzése után, az elhunyt lelkipásztor földi maradványait a nagyváradi Rulikowski temetőbe helyezték örök nyugalomra.

 

Németh László 1944. november 19-én született Aradon. Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1983. június 19-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt Margittán, majd plébános Érkeserűben, Tasnádszántón, Hegyköztótteleken és Köröstarjánban. 2008-ban történt nyugdíjazását követően a nagyváradi Posticumba vonult vissza, a Szent Erzsébet kápolnában és a Szent Márton Öregotthonban teljesítve lelkipásztori szolgálatot. Az utóbbi hónapokban, betegségére való tekintettel a nagyváradi Szent Márton Öregotthonban ápolták.

 

Nyugodjon békében!