szalacs_bucsu

Templombúcsút ünnepeltek Szalacson

A szalacsi falunapokat a kezdetektől a római katolikus templombúcsú környékére illesztették, azzal számolva, hogy ilyenkor szinte mindenki hazatér. Nem volt az másképp a 20. falunapon sem, vasárnap, 2016. augusztus 7-én.

Délben kezdődött a Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt plébániatemplom búcsúünnepe. A szentmise főcelebránsa dr. Rencsik István plébános, teológiaprofesszor volt, aki Szalacs szülötteként tért haza. Az idei búcsúkor is zsúfolásig megtelt a templom az éppen plébános csere alatt lévő egyházközségben, ahonnan Pitó Lajos addigi plébánost Monospetribe helyezte Böcskei László püspök, míg a szalacsi plébániára Scheck László, eddigi tenkei plébános atya kapott megbízást. Májernyik Mihály esperes-plébános mutatta be az új szalacsi plébánost. Az ünnep színvonalát emelte Mihály Balázs érkeserűi plébános gyönyörű éneklése, kántori szolgálata.

Rencsik István prédikációjában próbálta a hívek tudatába, szívébe és lelkébe elültetni Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának rejtélyét.

Áldozás után köszöntötték a jelenlévő polgármestert, a más helységekből érkezett vendégeket, majd bemutatkozott Szalacs új plébánosa, Scheck László, aki arra kérte híveit, hogy miként ő igyekszik elfogadni a szalacsiakat, azok is igyekezzenek őt elfogadni. A kivonulás előtt, Mihály Balázs plébános vezetésével, a hívek elénekelték a magyar és a székely himnuszt.

Szeretetvendégséggel zárult a templomi ünnep, amelyet a falunapi programok követtek.

 

Forrás: erdon.ro