Templombúcsú Krasznacégényben

2016. augusztus 21-én, vasárnap 16.00 órakor Barta Barnabás szatmári püspöki titkár Krasznacégényben tart búcsús szentmisét.

Szentmise a Vártemplomban

2016. augusztus 21-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István nagyvárad-szőllősi plébános.

Templombúcsú Szalontán

2016. augusztus 21-én, vasárnap 12.00 órakor Szigeti Antal békéscsabai plébános tartja a Szent István tiszteletére szentelt nagyszalontai plébániatemplom búcsús szentmiséjét.