dsc_0000

Szilágysomlyói ministránsok látogattak a főpásztorhoz

Az egyházmegye főpásztoránál, Böcskei László megyéspüspöknél tettek látogatást 2016. augusztus 16-án a nagyváradi Püspöki Palotában a szilágysomlyói ministránsok, Kuglis Gábor plébános és Józsa Nándor Lóránd hitoktató vezetésével.

Minden évben a helyi plébániatemplom búcsúját követően, éves oltárszolgálatuk jutalmául, a plébános egy kirándulással ajándékozza meg a hűségesen ministráló fiatalokat és gyermekeket, több napra elutaznak, hogy különböző nevezetességet látogassanak és ismerjenek meg. Idén Nagyvárad volt az úti cél. Bár többen a ministránsok közül jártak már Bihar megye székhelyén, a szervezők mégis az egyházmegye központjának megismertetése érdekében úgy döntöttek, hogy itt töltenek el három napot a ministránsokkal: meglátogatják a várat, a főbb egyházi vonatkozású nevezetességeket, a székesegyházat, a Püspöki Palotát, találkoznak a megyéspüspökkel.

 

Józsa Nándor hitoktató elmondta, hogy Szilágysomlyón négy évvel ezelőtt, az új plébános érkezésével egy időben kezdtek el a ministránsokra komolyabban figyelni, bátorítani a helyi gyermekeket és fiatalokat, hogy vállalják az oltárszolgálatot. Ennek a négy éves munkának az egyik látható gyümölcse, hogy jelenleg a vasárnapi szentmiséken közel harminc ministráns veszi körül az oltárt.

Böcskei László püspök a díszteremben fogadta a fiatal vendégeket, ahol beszélt nekik az egyházmegye központi részének működéséről, a püspöki rezidenciáról, de ugyanakkor a ministránsszolgálat szépségéről és fontosságáról is. Hamarosan feloldódott a hangulat, és párbeszéd alakult ki a főpásztor és a ministránsok között. Tőtős Kriszta beszámolója alapján derült ki, hogy a tapasztaltabb, „öreg” ministránsok felkarolják a kisebbeket, illetve a később érkezőket, megtanítják nekik a szükséges tudnivalókat és az oltár körüli méltó magatartást. Orosz Balázs vallomása szerint a ministrálás lényege nem szűkül csak az oltárszolgálat gesztusára, hanem egy olyan élmény, amely kihat a hétköznapi életre, képes átalakítani a személyiséget.

 

A beszélgetés után a vendégek meglátogatták a Mátyás termet és a püspöki kápolnát, ahol a megyéspüspök vezetésével imádkoztak. A találkozó szeretetvendégséggel zárult a Püspöki Palota udvarán.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO