szent-istvan-szalonta_1

Szent István-körmenet tartottak Nagyszalontán

Vasárnap, 2016. augusztus 21-én, déli órákban, a nagyszalontai római katolikus templomban összegyűlt híveket Lőrinc Ottó plébános üdvözölte. Idézetet mondott Szent István király intelmeiből; kiemelte a békés együttélés, a civakodás-mentes élet, a nemzetmegtartó élet fontosságát, majd köszönetet mondott mindenkinek, akik hozzájárultak a Szent István körmenet sikeres megszervezéséhez.

A szentbeszédet Szigeti Antal békéscsabai plébános tartotta, aki már több mint ötven éve hirdeti Isten igéjét. Homíliájában kiemelte, szeressük azt az országot, amelyet elődeink alapítottak, hagytak reánk örökül, volt hitük, nem homokra, hanem kősziklára építették az országot. Szeressük Istent, mert a hitetlenség a legnagyobb baj, minden szerencsétlenség okozója. Becsüljük meg Isten ajándékát, a hitet: a keresztyén nemzetnek van jövője, neveljük gyermekeinket keresztyén hitben, mert az imádság, a hit tart meg bennünket. A példa alátámasztására Arany János költőt említette, aki imádságra tanította gyermekét. Befejezésül Szent Istvánt dicsőítő énekek hangzottak el.

 

Az új kenyér megszentelését-megáldását Mikló Ferenc nagyszalontai református lelkipásztor és Lőrinc Ottó plébános végezték el. Az új kenyér megszegésére Török Lászlót, Nagyszalonta polgármesterét kérték fel, miután az alkalomhoz illő méltatások és szent énekek elhangzottak.

 

A Szent István emléke előtti, az államalapító szent király tiszteletére felszentelt templomból indult a körmenet, majd a hajdúváros főterét érintve visszatértek Isten hajlékához, ezúton fejezve ki az augusztus 20-ához fűződő, a magyar államalapító szent király előtti hódolatot.

 

Forrás: reggiujsag.ro