Egyházmegyeközi katekétikai tanácskozás

Az erdélyi, többségben magyar híveket pasztoráló egyházmegyék főpásztoraival folytatott előzetes egyeztetés után, 2016. szeptember 9-én Nagyváradon tartják meg azt az egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást, amelynek célja a négy egyházmegye – Gyulafehérvár, Szatmár, Temesvár, Nagyvárad – tanfelügyelőit és módszertani felelőseit tömörítő fórum, akár hitoktatási  bizottság létrehozása, valamint az egyházmegyéket érintő katekétikai vonatkozású kérdések megvitatása. A katolikus hitoktatással […]

Lelki hétvégét tartanak katekétáknak

Lelki hétvégét szerveznek az egyházmegye katekétáinak 2016. szeptember 2-4. között Tasnádszántón. A program vezetője Bereczki Silvia segítő nővér.