dsc_0202

Szeptemberi zarándoklat a Szent Kapuhoz

Az otthon maradottakat, a betegeket, a szenvedőket, azokat, akik eltávolodtak vagy még távol állnak Istentől – őket hordozni imáinkban a zarándoklaton – erre hívta meg Böcskei László megyéspüspök a Szent Kapuhoz érkező zarándokokat, 2016. szeptember 1-én, a nagyváradi székesegyházban 18.00 órakor kezdődő szentmise bevezetőjében. A zarándoklat elindulást jelent a megszokottból – folytatta a főpásztor – azért, hogy találkozzunk Istennel, megismerjük mindazt, amit Ő tett értünk, és hálát adjunk azért, amiben az Ő jóvoltából részesültünk. Majd hozzátette: elindulunk azért is, hogy találkozzunk embertestvéreinkkel, embertársainkkal, ne menjünk el figyelmetlenül egymás mellett, érdektelenül, hanem észrevegyük egymást. Különösen vegyük észre azt, ha valaki szükségben szenved, és egymás segítségére siessünk. Az irgalmasság gyakorlásának az útjára lépni, ezt szorgalmazza a Szentatya, és akkor, amikor ebben az évben, ilyen formában zarándoklat gyakorlásával válaszolunk Szentatyánk kezdeményezésére, akkor tulajdonképpen ezt hisszük és valljuk, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy elinduljunk, szükségünk van arra, hogy találkozzunk, szükségünk van arra, hogy komolyan vegyük Isten szeretetét, jóságát irántunk, és hogy ezt mi is megpróbáljuk továbbítani az emberek felé. A továbbiakban a megyéspüspök köszöntötte a Tasnádról, Tasnádszántóról, Királydarócról és Érmindszentről érkező zarándokokat, a nagyváradi híveket, azt kívánva nekik, hogy a zarándoklati nap legyen sok áldásnak és kegyelemnek a forrása. Arra is buzdította Böcskei László püspök a híveket, hogy a teremtett világért imádkozzanak a szentmisén, az erre a szándékra Ferenc pápa által kinevezett imanapon, szeptember első napján.

 

A szentmise szónoka Bodor Zoltán tasnádi plébános volt, aki szentbeszédében korunk társadalmáról próbált helyzetképet festeni, amelyben annyira szükség van az isteni irgalom megtapasztalására és továbbadására. Életpéldákkal ecsetelte a szónok azokat a helyzeteket, amikor emberek megérezték illetve megélték az irgalmasságot.

 

A szentmise előtt és alatt a zarándokok elvégezhették szentgyónásukat. Az októberi zarándoklatra, kivételesen a hónap második csütörtökjén, a Vaskohsziklás, Nagyvárad-Kapucinus, Vaskoh, Rézbánya, Zsibó és más plébániák román ajkú híveit várja a főpásztor a Szent Kapuhoz.

 

KÉPSOROZAT

 

VIDEO