szeptember_1_2016

Üzenetet írt Ferenc pápa a teremtett világ ápolásáról

Ferenc pápa 2015. augusztus 6-án kelt levelével szeptember első napjára a Teremtett Világért tartott Imanapot hirdetett meg, amit idén második alkalommal tartunk meg egyházmegyénkben.

2016. szeptember 1-én kelt, „Mutass irgalmasságot a mi közös otthonunk iránt!” című levelében Szentatyánk elismerően szól az eddigi kezdeményezésekről, de további felelősségvállalásra és tevékeny cselekvésre szólít fel a teremtett világ megóvása érdekében.

Ferenc pápa levelének bevezetőjében utal arra a javaslatra is, ami a 2007-ben Nagyszebenben tartott III. Európai Ökumenikus Nagygyűlésen hangzott el: a szeptember 1. ( a Teremtett Világ emléknapja az ortodox egyházban) és október 4. (Assisi Szent Ferenc emléknapja a katolikus egyházban) közötti időszak legyen a Teremtés Hónapja.  „Keresztények vagy sem, mint jóakaratú emberek közösen kell irgalmasságot gyakorolnunk a földdel, mint közös otthonunkkal szemben, hogy legyen az újra az egység és az igazságosság helye mindenki számára.” – írja a pápa.

 A hat pontból álló levél első részében párbeszédet kezdeményez a bolygó minden lakójával: a környezet rombolása, az állatfajok megsemmisülése, a klímaváltozás mind az emberi önzés és felelőtlenség eredménye. „Az embernek ehhez nincs joga! Meg kell hallanunk földünk és a szegények síró hangját!” – figyelmeztet a pápa. Utal arra is, hogy a mindannyiunkat érintő menekültválság a klímaváltozással is összefüggésbe hozható.    

„Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze” (Ter 2,15) Levele második pontjában Bartolomeusz ökumenikus pátriárkát idézi a pápa: ha az ember túlságosan „műveli”, és kevésbé őrzi a rábízott földet, „saját maga ellen és Isten ellen vétkezik”. Arra hív, hogy az Irgalmasság Évében tekintsünk magunkba és kérjünk bocsánatot Istentől a teremtett világgal szemben elkövetett bűneinkért.

A harmadik pontban a pápa arra hív, hogy tudatosítsuk magunkban: a Teremtő minket ebbe a világba teremtett, kapcsolatban állunk minden teremtménnyel a földön és felelősséget kell vállalnunk mindazért, ami közös otthonunkban történik (Laudato Si’ 220)

Levele negyedik pontjában a Szentatya a teremtett világ melletti határozott elköteleződés konkrét cselekedeteiről beszél. Ezen túl pedig minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy a politikai és társadalmi akaratot is a föld ápolására irányítsuk.

Szent Jakab apostol szavait parafrazálja a pápa az ötödik pont legelején: „az irgalmasság cselekedetek nélkül halott”. Rohamosan változó világunkban, amikor a szegénység új formái jelennek meg, kreatívaknak kell lennünk és az irgalmasság új formáit kell gyakorlatba ültetnünk.

Ferenc pápa levelét egy bátorítással és egy imával zárja, hangsúlyozva, hogy a kétségbeejtő látszat ellenére se veszítsük el a reményt, mert a Teremtő Isten soha nem hagy magunkra bennünket.

 

Csatlakozzunk mi is a Szentatya kezdeményezéséhez: imádkozzunk, és konkrét cselekedettekkel óvjuk, ápoljuk környezetünket, világunkat, hogy az minden embertestvérünknek otthona lehessen!