5

Templombúcsút ünnepeltek Bélfenyéren Kisboldogasszony tiszteletére

Bélfenyéren különleges volt a vasárnap déli harangszó 2016. augusztus 4-én, hiszen Szűz Mária születésnapjának megünneplésére hívta össze a híveket. Nem csak a bélfenyéri hívek hallották meg a harang hívó csengését, többen érkeztek a szomszédos Tenkéről, Görbedről, de Arad és Hunyad megyéből is.

 

A búcsús szentmise főcelebránsa Lőrincz Ottó kanonok, a tenkei egyházkerület esperese volt, aki már a bevezetőben buzdította a híveket, hogy adják oda a bűneiket, terheiket tegyék le, ezzel ajándékozzák meg a Szűzanyát születésnapján, amire a szentmise ideje alatt végig lehetőség volt, hiszen Egeli József tenkei plébános szolgáltatta ki a bűnbánat szentségét.

 

A szentmisén Fügedy Antal Levente mezőbikácsi plébános, Jitaru Szél Antal belényesi lelkipásztor, valamint a házigazda Kiss Márton plébános koncelebrált, miközben  Szász József bélfenyéri kántor orgonált és énekelt.

Prédikációjában az esperes az isteni kegyelmek kincstárnokának nevezte Máriát, akinek a születésnapját ünnepeljük. Mária születésének minden körülménye jelzi, hogy Isten nagy dolgokra hívta meg és választotta ki a Szűzanyát.

 

Mit köszönhetünk mi Máriának? Hogy a szenvedések súlya alatt sem vagyunk reményvesztettek. Mária őriz, véd és mosolyogva segít minket. Nekünk a könnyező Mária az édesanyánk. Szűz Mária észreveszi a gondot, a bajt és segít. A kánai mennyegzőn is szólt a Fiának, hogy segítsen az ifjú páron… De ne feledjük el intését: Bármit mond, tegyétek meg! Máriát dicsérni hívek, jöjjetek!

 

A szentmise végén Kiss Márton atya megköszönte a szónok és a koncelebránsok szolgálatát, valamint a hívek segítségét az ünnep előkészítésében.

A vasárnap délután szeretetvendégséggel zárult a kis lélekszámú Bélfenyéren. A jólelkű hívek csütörtök hajnalban busszal indulnak a radnai templombúcsúra. Isten áldja meg és Szűz Mária oltalmazza mindannyiukat!

 

Petran-Balázs Natália