dsc_0034

Készül a 2017-es Szent László emlékév programtervezete

A Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában, 2016. szeptember 6.-án rendezett konferencia résztvevői tárgyaltak a 2017-re meghirdetett Szent László év programtervezetéről, illetve arról, hogy hogyan lehet majd lelkileg megújulva, Szent László nyomában járni. Olyan lehetőségek kerültek bemutatásra, amelyek az emlékév színvonalát hivatottak emelni. A konferencián jelen volt Mikola István Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség részéről Böcskei László püspök és Fodor József általános helynök, a Debreceni Egyházmegyéből Dénes Zoltán kanonok, a Debreceni Egyetem rektor helyettesei, a Debreceni Televízió munkatársai, a MÁV képviselői, az értékvédelmet szolgáló civil szervezetek részéről Dukrét Géza, illetve a sajtó képviselői.

Napjainkban is hiteles és időszerű az, amit Szent László képviselt, az értékek szeretete. Ennek nem csak múltja és jelene, hanem jövője is van, ezért az eddigi programok megtartása mellett, további lehetőségeket, terveket fogalmaztak meg az egybegyűltek. A zarándokturizmus fejlesztése és kibővítése lenne az elsődleges cél, a tisztelet továbbadása, melyben az egyházhoz csatlakozna az állam, a tudomány, és a sajtó.

A Nagyváradi Püspökség részéről megfogalmazódott, hogy az eddigi gyakorlat szerinti programokat továbbra is szeretnék megtartani: a 2010 óta Egyházmegyei Zarándoklati Napnak hirdetett, Húsvét 5. Vasárnapján ünnepelt szentmise, továbbra is Szent László hermás körmenettel fog zárulni, annyi eltéréssel, hogy jövőre már a vártemplomig, a kultusz bölcsőjéig szerveznék a körmenetet. Emellett fontos cél a zágrábi egyházmegyével való kapcsolat szorosabbá tétele, hiszen mindkét egyházmegye alapítása Szent László király nevéhez köthető.

A zarándokutak kibővítése illetve vonzóbbá tétele, a Szent László kultusz megerősítése különböző fórumok és rendezvények által, néhány olyan közös cél, melyekhez a program minden résztvevője hozzá szeretne tenni, annak érdekében, hogy az együttműködést siker koronázza.

A Debreceni Egyetem bemutatta újonnan induló szakát, a Vallásturisztikai képzést, mely megalakulását szintén az a cél vezérelte, hogy hiteles, elkötelezett szakembereket képezzenek ki ezen a területen, akár távoktatás formájában is.

A jövő év során hiánypótló anyagok kiadására is sor kerül: tematikus film készül Szent László életéről, történetéről. A MÁV zarándokvonat beindítását tervezi, mely segítségével 3-4 napos zarándoklatokat szeretne szervezni, így összekötve a Szent László nevéhez fűződő két fontos várost: Győrt és Nagyváradot.