dsc_0022

Egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást tartottak Nagyváradon

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség kezdeményezésére, 2016. szeptember 9-én, pénteken a Posticumban tartották meg azt az egyházmegyeközi katekétikai tanácskozást, amelynek célja a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegye tanfelügyelőit és módszertani felelőseit tömörítő fórum, hitoktatási bizottság létrehozása, valamint az egyházmegyéket érintő katekétikai vonatkozású kérdések megvitatása.

 

Benedek Ramóna hitoktató vezette be a tanácskozást és köszöntötte az résztvevőket. A Nagyváradi Egyházmegyét legmagasabb szinten Böcskei László püspök képviselte, a kezdeményezés fő támogatója és előmozdítója. Az egyházmegyék főtanfelügyelői, illetve főtanfelügyelő helyettesei is jelen voltak: Johann Dirschl Temesvárról, Horváth István és Gál László Gyulafehérvárról, Kiss Albert Nagyváradról, Egeli Ferenc Szatmárról. Az egyházi személyek sorában jelen voltak továbbá Kovács F. Zsolt nagyvárai irodaigazgató, Kocsik Zoltán, a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum lelki vezetője. A kolozsvári Babeș-Boyai Tudományegyetemet Ozsváth Judit egyetemi oktató, a Román Oktatási és Kutatási Minisztériumot Nagy Gabriella tanácsos, a Bihar Megyei Tanítók Házát Konrád Katalin tanárnő képviselte. A négy egyházmegye módszertani felelősei is aktívan kapcsolódtak bele a tanácskozásba.

 

Böcskei László megyéspüspök a konferenciát bevezető beszédében kiemelte, hogy ez nem egy új, vagy újfajta kezdeményezés, hasonlóra már volt példa a múltban akár más pasztorális területeken is, ahol az egyházmegyék egyes pasztorális területeiért felelős munkatársai tanácskoztak, és keresték a közreműködés, közös gondolkodás lehetőségeit. Nem is egy olyan fórum létrehozását célozza meg ez a tanácskozás, amely helyettesíti az egyes egyházmegyékben már működő struktúrákat, hanem inkább olyan szervezkedésről van szó, amely ezeknek megsegítését és támogatását szolgálná. Fontosnak tartotta a nagyváradi főpásztor kiemelni azt a tényt, hogy a tanácskozás a négy érintett egyházmegye elöljáróinak a támogatását élvezi, a velük való előzetes egyeztetés alapján jött létre. A konferencia után, az egyházmegyék elöljárói jelentést kapnak majd a tárgyaltakról, megszületett javaslatokról. Ugyanakkor említésre érdemes az is, hogy erre a kezdeményezésre nem létezik a Püspöki Konferencia részéről egy megbízás, de nem is ellenkezik a Konferencia elveivel, vonalával.

 

Böcskei László püspök szerint, számítani lehet arra, hogy a közelmúltban az iskolai hitoktatást támadó áramlatok ismét elő fognak törni, és erre már most jó felkészülni. Egy másik szempont, amiért hasznos lehet az egyházmegyék közötti közreműködés, az maga a hitoktatóknak a motiválása, hiszen sokan közülük missziós tevékenységet folytatnak, van olyan, aki egy vagy két diákért ingázik, nagy távolságokat tesz meg, áldozatokat hoz. Szent Kalkuttai Teréz anya szavaival bátorította a főpásztor a jelenlevőket: „Ne késlekedjünk, mert elvesznek a lelkek, ha nincsenek gondozva, nincsenek szeretve!”

 

Ozsváth Judit előadásában azokat a konkrét lehetőségeket mutatta be, amelyekben a négy egyházmegye közötti együttműködés megmutatkozhat a hitoktatás területén. Szerinte nem elég a hit „oktatása”, hit „tapasztalatokat” kell átadni ahhoz, hogy a katekézis hatékony és életszerű legyen: ismeretközpontúság helyett spiritualitás-központúságot kellene előmozdítani. Véleménye szerint ezt közös tankönyvek és taneszközök kidolgozása, közös kirándulások, táborok, továbbképzők, konferenciák, lelkigyakorlatok, vetélkedők szervezése és pályázati kiírások által lehet megvalósítani.

 

 

Kiscsoportokban beszélték át a résztvevők az egyházmegyeközi katekétikai bizottság és albizottságainak (tankönyv és tanterv, képzés és továbbképzés, segédanyag és konferencia) megalakulási és működési szabályzatát, amelynek végleges formáját elfogadás végett a négy egyházmegye főpásztorai elé terjesztik. Ugyanakkor a biztosságokon belüli felelősségek leosztása is megbeszélésre került.

Nagy Gabriella arról számolt be előadásában, hogy a katekézis témája hogyan tükröződik a Román Oktatási és Kutatási Minisztérium munkájában, melyek a lehetőségek, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük az egyházmegyéknek.

A konferencia szervezői és az együttműködési terv kezdeményezői komoly reményeket fűznek ahhoz, hogy az egyházmegyeközi katekétika terén megnyilvánuló közreműködés olyan eredményekhez vezet majd, amelyek mind a négy egyházmegyében előmozdítják a hitoktatás ügyét, ennek javát szolgálják.