mariaradna_2016_4

Máriaradnára zarándokoltak a nagyváradi egyházmegye hívei

Ősi zarándok helye Nagyváradnak Mária Radna, ahová ez idén is csütörtökön, 2016. szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a nagyváradi egyházmegyéből több mint 600-an zarándokoltunk el, hogy köszöntsük   az  Istenanyát,  akit  üdvösségünk hajnalán küldött a jóságos Isten erre a földre. Böcskei László főpásztorunkkal, több mint 20 pappal és kispappal  indultunk el Nagyváradról erre a zarándoklatra. A 11.00 órakor kezdődő szentmisét Bábel Balázs  kalocsai érsek-metropolita, Roos Márton temesvári, Böcskei László nagyváradi püspökökkel, valamint közel  50 pappal együtt koncelebrálta.

 

Az elmúlt évben felújított  Mária Radnai kegytemplomot  zsúfolásig megtöltötte a  hívek sokasága, akik erre az ünnepre ide sereglettek Erdélyből, Partiumból, Bánátból és Magyarországról  is.

A szentmise elején Roos Márton püspök köszöntötte a vendég főpapot, aki a kalocsai egykori metropoliánk érseke.

 

Bábel Balázs  érsek mutatta be latin nyelven az ünnepi szentmisét, illetve ő mondott magyar nyelvű szentbeszédet, amelyben  magáról a Kis – boldog – asszonyról szólt, akit  nagyon találóan népünk kezdettől fogva  így nevez, mert születésével előrevetítette jövendő dicsőségét, a  nagy-boldog-asszonyét, mennybe vitelét, ”akit boldognak mond minden nemzedék”- ahogy a Magnificatban megfogalmazza maga az Istenanya.  A szónok szólt  ezer éves egyházunkról, amelynek igazságaiból  semmit sem   hagyhatunk el, mert ha Jézust csak prófétának neveznénk, ahogy az iszlám tanítja, akkor nem volna Szentháromságunk, nem volna szentmisénk, Oltáriszentségünk és semmi, ami a katolikus embert krisztusivá teszi.

Roos Márton püspök német nyelven, Böcskei László püspök román nyelven köszöntötte a jelenlévő híveket.

 

A szentmise után körmenetben vittük az Oltáriszentséget, a kegytemplom előtti térre.

A körmenet után, köszönete jeléül, a temesvári megyés püspök egy olyan érmet adott át a vendég érseknek, amelyet a bazilika felszentelésének 200. évfordulója alkalmával készítettek, mégpedig száz évvel ezelőtt. Roos püspök ugyanolyan éremmel ajándékozta meg Böcskei László püspököt is, megköszönve jelenlétét és mindenkori áldozatos szeretetét.

 

Délutáni órákban mindannyian a zarándokok – püspök, papok, kispapok és hívek – együtt végeztük el a Kálvárián a keresztutat.

Voltunk köszönteni a szép Szűz Máriát, angyaloknak királyné asszonyát!

 

Fodor József

általános helynök