img_4352

Szentjobbra zarándokoltak az egyházmegye hívei

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye papjai és hívei ismét zarándoklatra indultak 2016. szeptember 11-én, vasárnap. A zarándokok útja Szentjobbra vezetet. A kicsi bihari település megtelt ünneplő hívekkel, akik Szűz Mária születésnapját jöttek ünnepelni. Örömteli szívvel, énekelve vonultak végig az utcákon a zarándokcsoportok, egészen a templomig, amely pillanatok alatt megtelt imádságos lelkületű hívekkel.

Böcskei László megyéspüspök idei első körlevelében kiemelkedő szentéllyé nyilvánította a szentjobbi plébániatemplomot és meghívta az egyházmegye híveit, hogy a 11.00 órakor kezdődő szentmisén a Boldogságos Szűzanya közbenjárását kérjék életükre, közösségeink, családjaink megújulásáért. Több mint 700 zarándok érkezett az ünnepre, sokan közülük régi szokás szerint gyalog jöttek: Szilágysomlyóról, Székelyhídról és a magyarországi Bagamérről. Igazi búcsús hangulat alakult ki a Szűz Máriát köszöntő szép énekek, imák felcsendülése során. Egy igazán boldog születésnapot szereztek a hívek az Égi Édesanyának!

 

A szentmise bevezető részében a főpásztor köszöntötte a Margittáról, Szilágysomlyoról, Palotáról, Biharpüspökiből, Belényesből, Szalacsról, Kárásztelekről, Diószegről, Élesdről, Éradonyból, Érkeserűből, Nagyváradról és még sok más településről érkező zarándokokat. Prédikációjában a megyéspüspök párhuzamot vont a források és a jelen idők eseményei között, amikor ismét egy új kezdet előtt állunk. Kiemelte továbbá a szentjobbi hívek szerepét abban, hogy a kegykép megmaradhatott. Mindig élő volt a helyi hívek kapcsolata Szűz Máriával, emellett pedig Szent István király tisztelete is élő maradt, és mindez hatással volt és van a hit megőrzésére. Szent Istvánhoz hasonlóan, mi is Máriánál keressünk menedéket – buzdított az egyházmegye elöljárója. Körlevelében hivatalos módon is Szűz Mária tiszteletére intéz meghívást, hiszen olyan értékeink vannak, amelyeket nem kell napjaink elvárásaihoz, nyelvezetéhez alakítanunk. Távolítsuk el hitünkből mindazt, ami eltorzíthatja istenképünket. A megújult kép emlékeztessen minket arra, hogy mi magunk is megújulva kell, hogy keressük a hitet. Azonban a hit esetében nem elég a szikla szilárdsága, áldásra is szükség van, Isten pedig az áldás számos forrását bocsátja rendelkezésünkre. Ennek egyik fontos eszköze maga a Szűzanya, aki magába fogadta, majd a világnak adta Isten ajándékát. Mi is be kell fogadjuk Isten szeretetét, és tovább kell adnunk azt embertársainknak. Álljunk ki egymás mellett, és ezzel a lelkülettel zárjuk magunkba ezt a szent helyet.

 

A továbbiakban Böcskei László püspök a szentjobbi plébánia és templom zarándokhellyé való emelésének fontosságáról beszélt. Évi két egyházmegyei zarándoklati nap lesz Szentjobbon: május 30-án, a Szent Jobb megtalálásának ünnepén, illetve Kisboldogasszony ünnepét követő vasárnapon. Ezeken a napokon kívül is bátran lehet a szentjobbi Szűzanyához járulni, oltalmát kérni.

 

A szentmisét körmenet követte: a kegyhely kiemelkedő elemét, a Brünni Fekete Madonna felújított kegyképét vitték ki a templomkertbe. A körmenet végén a főpásztor visszahelyezte eredeti helyére, a templom mellékoltárára a kegyképet, és egy szál ezüst rózsával ajándékozta meg a Szűzanyát. A hívek közössége virágokkal köszöntötte Máriát, Jézus Krisztus és általa az egész világ Édesanyját.

Lelki erőt nyerve, a zarándokok sok kegyelemben gazdagodva tértek vissza otthonaikba.

 

Kertész Szerafina nővér

 

KÉPEK

 

VIDEO