dsc_0083

Kezdetét vette Nagyváradon a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciájának őszi ülésszaka

Hétfőn, 2016. szeptember 26-án, 17.00 órakor, az első tárgyalással vette kezdetét a Romániai Katolikus Püspökök Konferenciájának őszi ülésszaka Nagyváradon. A nyitóülésen részt vett Miguel Maury Buendia, bukaresti apostoli nuncius is.

Böcskei László megyéspüspök, házigazda minőségben – ugyanis ezt az ülésszakot a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szervezi – köszöntötte a jelenlevő püspököket, ismertette velük a három nap programját, majd Ioan Robu bukaresti metropolita érsek arra hívta a püspököket, hogy a napirenden szereplő témákat tárgyalják meg.

 

Ferenc pápa kezdeményezésére 2016-ban az Isteni Irgalmasság Évét ünnepli a katolikus egyház, a püspökök őszi találkozójának programjában is kifejeződik ennek az időnek a rendkívülisége.

Az irgalmasság lelki cselekedeteit gyakorolva a főpásztorok, 18.30 órakor, az első ülés befejeztével, a nagyváradi székesegyház Szent Kapuján át a kriptába vonultak, hogy ott a jelenlevő hívekkel és egyházmegyés papokkal a nem rég elhunyt Tempfli József püspök sírjánál imádkozzanak az elhunyt főpásztorokért és minden megholtért.

 

Kedden, 2016. szeptember 27-én, 15.30-kor, az irgalmasság testi cselekedeteinek gyakorlásaként a főpásztorok közös látogatást tesznek az egyházmegyei Caritas Catolica által működtetett Szent Erzsébet Idősotthonba, ahol az intézet lakóival és munkatársaikkal találkoznak. Ezt követően 16.30-kor meglátogatják a nagyváradi vár felújított részeit, megtekintik az ősi székesegyház feltárt maradványait, majd a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség valamint a Nagyváradi Vár és Várostörténeti Múzeum által szervezett kiállítás megnyitásán vesznek részt 17.30 órakor. A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 900 esztendejét bemutató állandó kiállítását a fejedelmi palota második emeleti termeiben, Megörökölt 900 év – fejezetek a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye történetéből címmel. A tárlat célja, hogy a püspökséget alapító Szent László király idejétől (1083-1095) az egyházmegye első, középkori felvirágzásán, a tatár és török hódoltság okozta pusztuláson át a püspökség második, újkori megerősödéséig bemutassa az egyházmegye történetét és tárgyi örökségét.

 

Ünnepélyes szentmise bemutatására kerül sor a Vártemplomban 18.30 órakor. Egyházmegyénk különleges eseménye, hogy országunk katolikus püspökei a nagyváradi egyházmegye alapításának helyén mutathatják be a szent áldozatot és a hívekkel együtt kérhetik Szent László oltalmát.

 

KÉPSOROZAT