a_grup_2

Meghívnák Romániába Ferenc pápát a katolikus püspökök

Szerdán, 2016. szeptember 28-án, délben ért véget Nagyváradon a  Romániai Katolikus Püspökök Konferenciájának őszi ülésszaka. A püspökök egy nyilatkozatot és egy sajtóközleményt bocsátottak ki: az egyik az idei parlamenti választásokra vonatkozik, míg a másikban Ferenc pápának Romániába való meghívásáról szóló szándékukról számolnak be. Az alábbiakban a két dokumentum telyes szövege olvasható.

 

Nagyvárad, 131 / 2016.09.28.

 

Nyilatkozat a 2016-os parlamenti választásokkal kapcsolatban

 

Mi, a romániai római- és görögkatolikus püspökök, akik 2016. szeptember 26-28. között Nagyváradon gyűltünk össze a konferencia őszi plenáris ülésén, arra buzdítunk minden keresztény hívőt és jóakaratú embert, hogy éljen szavazati jogával és ezt felelősséggel gyakorolja a folyó év december 11-én sorra kerülő parlamenti választások alkalmával.

Minden katolikus állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy állampolgári jogát gyakorolva részt vegyen a politikai életben. Ezért bátorítjuk különösképpen a fiatalokat, akik a társadalom és az egyház jövőjét képezik, hogy vegyenek részt az egyeztetéseken és a választásokon, tevékenyen bekapcsolódva az emberi és erkölcsi, a Szentírás és az Egyház tanításával megegyező értékek védelmezésébe és terjesztésébe.

Egy katolikus hívő ember sem lehet közömbös aziránt, hogy országunkban ki gyakorolja majd törvényhozói hatalmát a következő időszakban. A közelmúltban és a jelenben is olyan törvényeket kezdeményeznek és hoznak, amelyek sokszor veszélyeztetik az élet és a személy méltóságát, az élet szentségét, egy férfi és egy nő házasságára épülő családot, a tulajdonhoz való jogot, az ország történelmi és vallási örökségét, stb.

Éppen ezért arra bátorítunk minden keresztény embert, hogy azokra a jelöltekre adja le szavazatát, akik programjukban az élet kultúráját hirdetik, a család méltóságát, a teremtett világ védelmét, akik támogatják a gyengéket és a védteleneket, a születendő gyermekeket, a szegényeket, a társadalom peremére szorult embereket, a fogyatékosokat és az időseket. Fontos volna egy olyan párt támogatása, amely előnyben részesíti a fiatalokat, amely politikáját a szubszidiaritás, a szolidaritás és a társadalmi egyenlőség elvére építi, amely óvja a közjót és a keresztény értékeket, mint a romániai társadalom alappilléreit, hirdeti a vallásszabadságot és a szabad vallásgyakorlat jogát, mint minden demokratikus társadalom alapvonásait.

Így buzdítva mindenkit, emlékeztetni szeretnénk a katolikus híveket a társadalomban betöltött szerepük fontosságára és kérjük a Jóságos Istent országunk és népeink boldogulásáért.

Főpásztori áldással,

 

Románia katolikus püspökei

 

 

Nagyvárad, nr. 132 / 2016.28.09.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A katolikus püspökök meghívják Ferenc pápát Romániába

 

Kifejezve az ország katolikus híveinek óhaját is, a romániai katolikus püspökök elhatározták, hogy meghívót küldenek Ferenc pápának egy romániai látogatásra. A Szentatya látogatása minden bizonnyal Szent Péter utóda atyai gondoskodásának volna a jele mindenki számára.

Ferenc pápa meghívása, a katolikus egyházi élet különböző területeinek elemzése, illetve a helyi egyházak közös irányvonalainak a meghatározása – tekintettel az Irgalmasság Évének a lezárására – voltak azok a témák, amelyek 2016. szeptember 26-28. között a római- és görögkatolikus püspökök tárgyalásának középpontjában álltak Nagyváradon, a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia őszi plenáris ülésén. Az esemény házigazdája a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség volt.

Az ülés megnyitóján részt vett Mons. Miguel Maury Buendía, apostoli nuncius, aki többek között köszönetet mondott az ukrajnai katolikus hívek javára végzett gyűjtésért, amit Ferenc pápa kezdeményezésére hirdettek meg az világ minden egyházmegyéjében.

A püspökök egyeztettek továbbá a 2017-ben Temesváron tartandó országos hittanolimpiáról, kihangsúlyozva azt, hogy a katolikus nevelés egy országos, központi irányítást igényelne. Jogi, ökumenikus és gazdasági témák is terítékre kerültek, illetve a 2016. december 11-én tartandó parlamenti választásokkal kapcsolatban egy nyilatkozatot is megfogalmaztak, melyben minden katolikus hívőt és jóakaratú embert a választásokon való részvételre buzdítanak a főpásztorok, hiszen „minden állampolgár erkölcsi kötelessége, hogy rész vegyen a politikai életben.”

Az irgalmasság cselekedeteit gyakorolva a püspökök együtt imádkoznak elhunyt Tempfli József megyés püspök sírjánál, illetve látogatást tettek az egyházmegyei Caritas Catholica által működtetett Szent Erzsébet Idősotthonba, ahol az intézet lakóival és munkatársaikkal találkoztak. 

A püspökök ellátogattak továbbá a nagyváradi Várba, ahol együtt imádkoztak a Szent László király által építtetett és a régészek által nemrég feltárt ősi székesegyház bejáratánál, majd szentmisét mutattak be a Vártemplomban. A plenáris ülés utolsó napját görög katolikus szentmisével kezdték a főpásztorok a nagyváradi szeminárium kápolnájában.

Az egyeztetéseket folytatva leszögezték, hogy a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia következő plenáris ülését Kolozsváron tartják 2017. május 3-5 között a Kolozsvár-Szamosújvári Görög Katolikus Püspökség székhelyén.

A Romániai Katolikus Püspökkari Konferenciát az ország római katolikus és görög katolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

 

Francisc Ungureanu

titkár

 

KÉPSOROZAT 1

 

KÉPSOROZAT 2