dsc_0261

Püspökkari szentmise a nagyváradi vár templomában

Románia katolikus főpapjai az egyházmegye alapításának a helyén, a vártemplomban mutattak be szentmisét 2016. szeptember 27-én, 18.30 órakor. A szentmise főcelebránsa Miguel Maury Buendia apostoli nuncius volt.

Túlzás nélkül állítható: történelmi esemény helyszíne volt kedd este a váradi egyházmegye alapításának helyén található vártemplom, hiszen nem tudni arról, valaha is előfordult volna az, hogy együtt misézzen ott az ország valamennyi katolikus főpapja, a főcelebráns pedig az apostoli nuncius- jelen esetben Miguel Maury Buendia érsek- legyen. Ahogyan a Vatikán bukaresti nagykövete fogalmazott: a liturgiában az a közösség fejeződött ki, ahogyan a papok és a hívek együtt alkotva az egyházat, közösen haladnak az égi haza felé.

 

Elmélkedésében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: ennél illőbb helyszínt nem is találhattak volna, hiszen a történelem szerint ott rakta le az egyházmegye alapjait Szent László király. Büszkeséget és örömöt kell tehát érezzenek a jelenlevők, hogy az egyházmegye szívében adhatnak hálát és mondhatnak köszönetet Istennek az ajándékaiért, melyet az elődeink akár a legfőbb áldozat, vagyis az életük árán is megvédtek és továbbadtak.

 

Arról is beszélt a főpásztor: a hit fényt és erőt jelent a földi zarándoklatát járó embernek, a váradi püspökség több mint 900 éves történetében pedig egyaránt voltak erkölcsi, szellemi és kulturális szempontból fellendülést, fejlődést hozó és nehéz, a keresztény gyökereket próbára tevő időszakok is. Elmondható, hogy küzdeni kellett a megosztottsággal, és az idegen erőkkel is, de a hit védelmében tett áldozatok mindig új életre, új kezdetekre, új lendületre hívtak, betudhatóan annak is, hogy Szent László egy olyan örökséget hagyott ránk, mely minden időkben figyelmet érdemel, és különösképpen most, amikor jövőre a 825. évfordulója lesz annak, hogy III. Celesztin pápa jóváhagyásával szentté avatták őt a várban található, azóta megsemmisült első székesegyházban.

 

Azt is hangsúlyozta Böcskei László: Szent László három olyan erénnyel is rendelkezett, mellyel példát mutatott az utókor számára. Hazát és püspökséget épített, folytatva Szent István munkáját, a hit és a keresztény értékek elmélyítésén fáradozott. Ugyanakkor ezek védelmezőjének bizonyult egy pogány világban úgy, hogy közben nem feledkezett meg a szegényekről sem, és harcolt az igazságtalanságok ellen, miközben alapvető, mély és őszinte kapcsolatot ápolt Istennel. Tanulhatunk tehát tőle, azonban- ahogy Ferenc pápa is mondta- nem elégedhetünk meg azzal, hogy csupán csodálói legyünk a történelemnek, őrzői az elődeink hagyatékának, hanem minden pillanatban úgy kell éljünk és megnyilvánuljunk azon a helyen, ahova az Isten teremtett minket, hogy mi magunk is írjuk a történelmet, mert erre kötelez bennünket a krisztusi örökséghez való hűség, melyre a váradi egyházmegye is épült- nyomatékosította a főpásztor.

 

Az ünnepséget a Kristófi János kántor-karnagy, orgonista által vezényelt énekkar közreműködése tette még felemelőbbé.

 

Forrás: erdon.ro