aradi_vertanuk

Ökumenikus imádságos megemlékezés az aradi hősökről

Ökumenikus istentiszteletet tartottak a nagyváradi Szent László templomban 2016. október 6-án. A római katolikus, a református, az evangélikus és az unitárius egyházak képviseltették magukat.

A bevezető részben a Kribus Mónika kántor-karnagy által vezetett Halmos László-kórus adott elő egy históriás éneket a 13 aradi vértanúról, majd Pék Sándor esperes-plébános köszöntötte a megjelenteket.

Fodor József római katolikus általános helynök hangsúlyozta: október 6-án nem is annyira a császári elnyomás átkos emlékét kell felidézni, hanem inkább arra kell gondolni, hogy a 13 aradi hős a magyar szabadságért és függetlenségért halt meg, a kivégzéseknek ugyanis az volt a valódi célja, hogy a szégyenletes halálok bélyeget hagyjanak a magyarság lelkén, a bitófák az egész nemzetnek szóltak. Ezért a vértanúk nem a meghalásban voltak hősök, hanem a hazaszeretetükben, a küzdelmükben, a kitartásukban, az abban való hitükben, hogy a haláluk árán új élet fog sarjadni. Ne a sebünket nyalogassuk tehát, hanem legyünk büszkék a tetteikre, és a haláluk napja ne a gyászé, hanem a boldogabb jövőbe vetett reménység ünnepe legyen- tanácsolta a vikárius.

Csűry István királyhágómelléki református püspök szokása szerint a bibliaolvasó kalauznak az aznapra kirendelt igeversét olvasta fel: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Megjegyezte: összeszorul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy 1848/49-ben a magyar nemzetre két nagy ellenség is rátámadt, és nem lehet nem észrevenni azt a párhuzamot, hogy napjainkban is kegyetlen problémák terhelik mindennapjainkat. Megint nagyhatalmak közt őrlődünk, egyeseknek agresszív gondolatai támadnak, mások pedig épp ellenkezőleg, tétlenek, és „a brüsszeli adminisztráció karba tett kézzel nézi a kialakult helyzetet”. Pál apostol idézett szavai azonban napjainkban is aktuálisak: lehet bármennyire nagy létszámú és erős az ellenség, ha Isten áldása kísér bennünket, akkor mi egyre talpraesettebbek leszünk- hangsúlyozta az egyházi vezető.

Mátyás Attila evangélikus-lutheránus lelkipásztor kijelentette: az igazság az, hogy Isten minden embert szabadnak teremtett, így minden embernek Isten adta joga van a szabadsághoz, ezt senki el nem vitathatja. Aki ettől megfoszt bennünket, az zsarnok. A szabadságért vívott harcról pedig nem mondhatunk le napjainkban sem, amikor meggyőződése szerint világuralomra törekedő háttérhatalmak folytatnak globális hadjáratot a kereszténység, a nemzet és a családi értékek ellen, ezért mi szent ügynek kell tekintsük ezek megvédését.

Molnár Imola unitárius lelkésznő a vértanúk utolsó leveiből idézett, aláhúzva mély hitüket és bizonyságtételüket, azt, hogy Istenre hagyatkozva indultak a magyar Golgota felé.

 

Forrás: erdon.ro