dsc_0010

Ülésezett a papi szenátus

A Püspöki Palota üléstermében folytatott megbeszélést az egyházmegye papi szenátusának tagjaival Böcskei László megyéspüspök 2016. október 25-én, kedden 11.00 órától.

A megbeszélés első pontjában az egyházmegye elöljárója a Szent László szentté avatásának 825. évfordulójáról és az ennek kapcsán meghirdetett Szent László Évről beszélt. Ezen jubileumi év meghatározza a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye 2017-es lelkipásztori programját is. A programokat a „Megújulás a gyökereknél” mottó jegyében szervezik, a szentírási idézet pedig, amely a lelkipásztori terv alapjául szolgál:A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő” (Lk 6, 45). Az év folyamán tervezett programok Szent László személyét nem csak történelmi szempontból kívánják bemutatni, hanem főleg hősies fokon megélt, örökérvényű keresztény erényeit igyekeznek kidomborítani. A központilag szervezett eseményeken túl a plébániák és esperesi kerületek bevonásával remélhetőleg a hívek és a közösségeink széles rétegét sikerül majd bevonni az ünneplésbe. Munkafüzet is készül, amely a nagyböjt folyamán a plébániákon bemutatásra kerül, hogy majd húsvét után, előre meghatározott kerületekben egy közös fórumon mutatnák be Szent László követésének lehetséges útjait.

 

Kovács Zsolt irodaigazgató ismertette a tervezett munkafüzet tartalmát, amely három fő gondolat köré épül: Szent László, az építő, Szent László, a keresztény értékek védelmezője, Szent László, a megszentelődés példaképe. Felépítésében mindhárom témakör egy hidat kíván építeni Szent László és a mai idők embere között. A két pillér közötti átjárást, Szent László király és a mai keresztények között, maga a Krisztuskövetés képezi.  

 

A 2017. május 14-én tartandó Egyházmegyei Zarándoklati Nap nagyobb hangsúlyt kap a Szent László Évben. A főpásztor tájékoztatta a szenátus tagjait arról, hogy már felvette a kapcsolatot a győri egyházmegye főpásztorával a győri Szent László herma Nagyváradra hozatala ügyében. Tovább folynak a tárgyalások és remélhetőleg ezt a kezdeményezést is siker koronázza.  

A nagyváradi Várba tervezett hagyományossá vált zarándoklat dátumát 2017. június 11-ben határozták meg. 

 

A jövő évi programsorozatban több kulturális program is helyet kap. Az egyházmegye elöljárója buzdította a papokat, hogy különösképpen a Szent László pártfogása alatt álló plébániákon szervezzenek valamilyen rendkívüli eseményt.

Az esemény végén a főpásztor a szenátus tagjainak a hozzászólásait, véleményét és javaslatait hallgatta meg, illetve röviden kiértékelték a végéhez közeledő Irgalmasság Évének lelkipásztori eredményeit, gyümölcseit.