Szentségimádás Zsibón

November első vasárnapján, 2016. november 6–án a Szilágy-megyei Zsibón lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

A püspöki kápolna búcsúünnepe

2016. november 4-én, pénteken, Borromeo Szent Károly ünnepén 11.00 órakor Böcskei László megyéspüspök, ünnepi szentmisét mutat be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel és hitoktatóival közösen a Püspöki Palota kápolnájában, ennek búcsúünnepe alkalmából. Az eseményre nagy szeretettel várják azokat a híveket is, akik városunk és egyházmegyénk megújulásáért szeretnének közösen imádkozni.

Utolsó zarándoklat a Szent Kapuhoz

Az Irgalmasság Évében a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye zarándoklatra hívja a híveket a Székesegyházhoz, hogy a megnyitott Szent Kapun átlépve Isten irgalmasságára tekintsenek, és maguk is a megújulás útjára lépjenek. Ezért a szentév ideje alatt, minden hónap első csütörtökje Szentévi Zarándoklati Nap, amikor közös szentmisére várják a zarándokokat az egyházmegye főtemplomába. Az összeállított programnak megfelelően […]

Szentmisék az elhunytakért a székesegyházban

Halottak Napját követően a székesegyházban a következő program szerint végzik a szentmiséket az elhunytakért: 2016. november 3-án, csütörtökön reggel 7.00 órakor az egyházmegye elhunyt püspökeiért, kanonokjaiért, november 4-én, pénteken 18.00 órakor az egyházközség elhunyt papjaiért, alkalmazottaiért, majd november 7-én, hétfőn szintén 18.00 órakor az egyházközség elhunyt jótevőiért mutatnak be szentmisét.

November 2. – Halottak Napja

„Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek és az örök világosság fényeskedjék nekik.” 2016. november 2-án, szerdán Halottak Napján reggel 9.00 órakor a székesegyház kriptájában mutatnak be szentmisét az elhunytakért, majd 18.00 órakor Böcskei László megyéspüspök szintén a székesegyházban mutat be szentmisét az egyházmegye elhunyt híveiért. Ez utóbbin közreműködik a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara.

November 1. – Mindenszentek ünnepe

„Az egyház bölcsen szorosan egymáshoz kapcsolta Mindenszentek ünnepét és Halottak napját. Istent dicsőítő és a boldogokat tisztelő imánkhoz kapcsolódnak engesztelő fohászaink azokért, akik megelőztek bennünket az ebből a világból az örök életbe való átmenetben.“ (Ferenc pápa) 2016. november 1-én, kedden Mindenszentek ünnepén 15.00 órakor a Rulikowski temetőben a Steinberger kápolnánál, 16.00 órakor pedig az egykori […]