szt_erzsebet_kapolna_bucsu_2016_11_19

A Szent Erzsébet Idősek otthona kápolnájának búcsúja

Szombaton, 2016. november 19-én ünnepelték a Caritas által működtetett váradi Szent Erzsébet Idősek otthona kápolnájának búcsúját. A szónok Vakon Zsolt püspöki titkár volt, aki Rajna József atyával közösen mutatta be a szentmisét.

Bevezetőjében Vakon Zsolt püspöki titkár hangsúlyozta: Árpád-házi Szent Erzsébetet nem csupán csodálnunk kell, hanem tanulhatunk is tőle, és próbáljunk a nyomába szegődni. Elsősorban a jótékonykodásairól híres, Jézus Krisztus szavaira figyelmeztetve arra hív bennünket is, hogy viseljük gondját a szükséget szenvedőknek.

Elmélkedésében a tisztelendő azt nyomatékosította: a szenteknek mindig van mondanivalójuk számunkra, napjainkban is érvényes üzenetük, a katolikus egyház nem hiába választotta ki, és emelte oltárra őket. Szent Erzsébet a felebaráti szeretet szentje, „hős szeretet árad belőle”, és ebben követhetjük őt a leginkább. Szolgálatkészsége, jelenléte a betegek és az árvák közt abból a szoros kapcsolatból fakad, mely Istenhez fűzte őt. Nem azért lett belőle szent, mert a föld felett lebegett, vagy órákat töltött azzal, hogy térdepelve imádkozott, hanem amiatt, hogy szerette Istent és a felebarátait, elfogadott másokat, volt ide és türelme a számukra.

Az is elhangzott a prédikációban: Szent Erzsébet alakjához három i kezdőbetűs szó kapcsolható. Ő az imádság szentje, mert már gyermekkorában szeretett az Úr közelében lenni, s a hit és a szeretet szorosan összefügg. Ugyanakkor ő az igazságosság szentje is, mert belátta azt, hogy amit Istentől kapunk, azt nem szabad önző módon megtartanunk másoknak, hanem másokkal is meg kell osztanunk, és az irgalmasság szentje is.

A szentmise végén Vakon Zsolt felolvasta Túrmezei Erzsébet: Hiszek a szeretetben című versét, melynek kinyomtatott példányait a ministránsok kiosztották az ünneplőknek.

 

Forrás: erdon.ro