dsc_0041

V. Egyházmegyei Kórustalálkozó volt Nagyváradon

„Énekeljetek új éneket az Úrnak, minden föld zengjen dalt az Úrnak!” (Zsolt 96,1) mottóval szervezte meg ötödik alkalommal a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az idei Egyházmegyei Kórustalálkozót. Szombaton, 2016. november 19-én, 10.00 órától lépett fel a nagyváradi székesegyházban az a tizennégy egyházi kórus, amely állandó jelleggel, heti rendszerességgel ünnepi liturgikus szolgálatot lát el az egyházmegye templomaiban.

 

Pálos István kanonok, Nagyvárad-szöllősi plébános tartott rövid ráhangoló elmélkedést a kórustagoknak. Felidézte, hogy sok lelki élményt nyújtott az Irgalmasság Rendkívüli Szentéve, sok kegyelemben volt részünk. Hangsúlyozta azonban azt is, hogy a kegyelmi töltekezés időszakát folytatni kell oly módon, hogy tettekre váltjuk, amit az elmúlt egy évben magukba gyűjtöttünk, hiszen Ferenc pápa szerint is az irgalmasság eszközei kell legyünk, nem elég csupán megtapasztalnunk ezt.

 

Oláh Gabriella székesegyházi kántornő moderálásával egymást követték a fellépésekben a nagyváradi és vidéki kórusok, énekükkel Istent dicsőítették. Minden kórus két szabadon választott darabot adott elő.

 

Az énekléseket követően, Böcskei László megyés püspök köszöntötte a kórusokat. A főpásztor elmondta, hogy nem volt könnyű kapcsolatot találni a végéhez közeledő Irgalmasság rendkívüli Szent Éve és az egyházzene között, hiszen a jubileumot meghirdető bullában, a pápa nem tesz külön utalást egyházzenére, kórusokra. Ezt a kapcsolatot a pápai levél 3. pontjában vélte mégis fellelni az egyházmegye elöljárója: „Vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk.” (Misericordiae Vultus, 3.). A kórusok éneklése és fellépése is egy ilyen rendkívüli pillanat, mondotta az egyházmegye elöljárója, megköszönve a jelenlevőknek nem csak a találkozó alkalmával, hanem az év folyamán teljesített zenei szolgálatát is, amely egy prófétai szolgálat.

 

A főpásztor kiértékelőt is tartott. Nem a kórusok rangsorolásának céljából tette, hiszen – amint mondotta – nem versenyről van szó. Az előadott darabok kiválasztásában való egyházzene letéteményére való odafigyelést, az előadások minőségének évről-évre való fejlődését illetve az alkalomhoz illő megjelenést emelte ki Böcskei László püspök, majd átadta a kórusvezetőknek a találkozón való részvételükről szóló emléklapot.

 

A találkozó három közös zenei darabnak az eléneklésével zárult, Kristófi János székesegyházi karnagy vezetésével.

 

A következő Egyházmegyei Kórustalálkozó 2017-ben, Krisztus Király vasárnapját megelőző szombaton, vidéki plébániatemplomban fog zajlani.

 

KÉPEK