advent_szollos_3

Adventre készülődtek a Nagyvárad-szőllősi plébánián

Nagy szüksége van a világnak az istenvárás misztériumára. Időről-időre vissza kell emlékeznünk arra, hogy az Úr közöttünk jár, az ajtónk előtt állva vár, hogy hálával és alázattal lépjünk elé.

A váradszöllősi plébánia Gyermekkuckójának tagjai idén is ünnepi hangulatban készítették elő az adventi szent időt. Az évek óta működő kis közösség számára a 2016. november 25., pénteki délután koszorúkészítéssel telt. A jó hangulatú, közös barkácsolásban szülők és gyermekek közösen díszítették fel adventi koszorúikat, amelyek a várakozás szent idején világítják majd a Megváltó felé vezető utat minden otthonban.

A Gyermekkuckó célkitűzései között szerepel olyan hagyományok és értékek megőrzése és átadása, mely már gyermekkorban tudatosítja azt, hogy nem csak öröm, hanem érték is közösségben, közösségként ápolni a hit és az összetartozás gondolatát a szeretet és barátság jegyében.

 

A gyermekek szombat délelőtt adventköszöntő versekkel és énekekkel látogattak el a püspök úrhoz, akinek átadhatták a számára elkészített adventi koszorút is.

Advent első vasárnapja kettős ünnep volt a váradszöllősi egyházközség életében. Tízéves hagyománya van templomunkban a vasárnapi énekes zsolozsmázásnak. A délutáni közös imádság előtt Józsa Domokos kántor röviden összefoglalta a zsolozsmázás lényegét. Az ima kötöttsége illetve a szent szövegek által közvetített gondolatiság hozzásegít a helyes imádság elsajátításához. A szent szavak formálják a szívet, és Istent hozzák közel azokhoz, akik ezt gyakorolják. Ezt követően sor került az ugyancsak hagyománnyá vált zenés -verses adventi ünneplésre. A Józsa Domokos orgonajátéka által átadott ünnepi hangulathoz nagymértékben hozzájárultak a gyermekek, akik lelkes készülődéssel tanulták majd szavalták el az ünnepre kiválasztott költeményeket.

 

Advent az elcsendesedés ideje; alkalom a lélek belső tágulására és fejlődésére; megnyílás az időn és téren túl, de mégis bennünk várakozó Istennek. Ő adja meg mindannyiunknak a tisztánlátás kegyelmét, és azt, hogy az igazi fényt felismerjük az úton!

 

Szlopp Bernadette