dsc_0002

Egyházmegyék közötti katekétikai tanácskozás

Második alkalommal adott otthont a nagyváradi püspökség 2016. december 2-3. között az egyházmegyék közötti katekétikai tanácskozásnak, amelyen a gyulafehérvári, a szatmári, a temesvári és a váradi egyházmegye módszertani felelősei a hitoktatás aktuális kérdéseiről tanácskoztak.

 

Péntek reggel a püspöki palota kápolnájában szentmisével kezdődött a tanácskozás, ahol Böcskei László megyés püspök, mint házigazda köszöntötte a jelenlévőket és Isten áldását kérte a közös munkára. Ezt követően a Laikusképző Központban a legaktuálisabb kérdések kerültek megbeszélésre, amelyek mind a négy egyházmegyét érintik, különösképpen az iskolai hitoktatás megújítás előtt álló V–VIII. osztályos tantervének és tankönyvének kérdése.

 

A tankönyvszerkesztés és elbírálás követelményrendszerét ismertette Tankó Veronica-Zita – tankönyvszerkesztő hitoktató – tanítónő, melyet követően konkrét döntések is születtek a minőségi tankönyvek megírását illetően. Szombaton délelőtt a hitoktatás terén felmerülő aktuális feladatokról, együttműködési lehetőségekről, programokról folytatódott a tanácskozás, melynek során az egyházmegyék közötti katekétikai tanács mellett voksoltak a jelenlévők, hogy a jövőben még hatékonyabban tudjanak együttműködni.

 

Benedek Ramóna