img_2875

Szűzanya kortárs meglátásban

Alkalomhoz illően, a szeplőtelen fogantatás ünnepén, 2016. december 8-án nyitották meg a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Boldogasszony című vándorkiállítást. Az ötvenöt kortárs magyar alkotó Mária-ábrázolását bemutató tárlat több mint egy évvel ezelőtt indult külhoni útjára a Nemzetstratégiai Kutatóintézet gondozásában. Elsőként Kárpátaljára vitték, majd Románia különböző városaiba. Nagyváradra Szatmárnémetiből érkezett.

A váradi tárlatnyitón Lakatos Attila, a püspökség kulturális referense köszöntötte az egybegyűlteket, majd házigazdaként Böcskei László római katolikus megyéspüspök mondott nyitóbeszédet. „A hívő ember a Szűzanyára tekintve valamiféleképpen megihletődik, és egészen másképp közelíti meg, nemcsak a hitvilágot, hanem a mindennapok valóságát is. Ez a kiállítás hozzásegít ahhoz, hogy jobban megszenteljük az ünnepi időszakot” – hangsúlyozta az elöljáró, aki hozzátette: „az ilyen jellegű rendezvényeknek itt, a püspöki palotában már van múltjuk. Törekszünk arra, hogy ilyen formában is megnyissuk ezt a házat, és rendezvényeinken keresztül felmutassuk értékeinket és találkozópontokat teremtsünk”.

 

Második felszólalóként Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke arra mutatott rá, példa nélkül való, hogy ötvenöt kortárs művész alkotásait gyűjtsék egyetlen kiállításba. Mint hozzátette: a kiállítás kortárs szellemben újrafogalmazza mindazt a nemzeti és hitbéli örökséget, amelyet Szent István és Szent László hagytak a magyar nemzetre.

 

Tóth Norbert, a Forrás Művészeti Intézet igazgatója, kurátor arról beszélt, hogy a kiállítás küldetése, hogy az elkövetkezendő esztendőben körbejárja a Kárpát-hazát, hitében és felelősségében megerősítse a külhoni magyarságot. A tárlatnyitón díszmeghívottként köszöntőbeszédet mondott Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Tanács elnöke, valamint Biró Rozália RMDSZ-es képviselőjelölt. „Az a szeretet, alázat, az a sorsunkat elfogadni tudó bölcsesség, ami ezekből az alkotásokból árad felénk, eljuttat arra, ahogyan a holnapot és a holnaputánt meg kell élnünk, és ahogyan viszonyulnunk kell mindahhoz, ami velünk történik” – fogalmazott a szenátor.

A kiállítást 2017. január 8-ig tekintheti meg a váradi publikum.

 

Forrás: reggeiujsag.ro

 

KÉPEK