bor_szekes

Bort áldottak a nagyváradi székesegyházban

Szent János apostol és evangélista ünnepén, 2016. december 27-én, a nagyváradi székesegyházban tartott délutáni szentmise végén Fodor József vikárius megáldotta a borlovagrendek és szőlősgazdák borait.

Bevezetőjében Fodor József általános helynök arra hívta fel a figyelmet: december 27-én a katolikus egyházban Szent János apostolnak és evangélistának az ünnepe van, amikor a hagyományoknak megfelelően megáldják a borokat, és kérik Isten segítségét. A Biblia szerint is a bor vidámítja az ember szívét, és erre a vigasságra napjainkban különösképpen szükség van, hiszen a világ magába zárkózott, az önös érdekek vezénylik, szinte belesüllyed a közönybe, az irigységbe, a gyűlölködésbe, a háborúskodásba.

Elmélkedésében az általános helynök arról beszélt: az egyházi év folyamán különböző áldásokat végeznek, ezeket hívják szentelményeknek. Vízkeresztkor megáldják a vizet, amit keresztségünkre emlékezve magunkra hintünk. Február 2-án a gyertyákat áldják meg, felelevenítve azt a jelenetet, amikor Jézust a szülei bemutatták a jeruzsálemi templomban, az öreg Simeon pedig a világ világosságának nevezte őt. Hamvazószerdán a hamut áldják meg, az emberi élet végességére emlékezve, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. És ugyanígy lehet folytatni a sort: húsvétkor az ételt áldják meg, Szent Kristóf napján a járműveket, Nagyboldogasszony ünnepén a virágot és a gyógynövényeket, és így tovább.

Arra is kitért ugyanakkor a vikárius, hogy mi a bor az embernek? Áldás, hiszen ahogy a Szent Lukács könyve 10. fejezetének 25. versében olvasható, az irgalmas szamaritánus amikor megpillantotta a félig agyonvert embert, megesett rajta a szíve, odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeidre, és bekötözte ezeket. Szent Pál apostol Timótheushoz írt I. levele 5. fejezetének 23. verse pedig azt rögzítette, hogy Pál a kedvenc tanítványának, Timótheusnak azt tanácsolta: ne csak vizet igyon, mert a gyomrának, illetve a gyakori gyengélkedése ellen jó a bor.

A bor emellett ajándék is, elég ha csak a kánai menyegzőre, Jézus első csodatettére gondolunk, ahol a vizet borrá változtatta. Azonban ártalmas is lehet, bajt okoz, ha mértéktelenül fogyasztjuk. A Teremtés könyve 9. fejezete 20 verse azt írja: a vízözönt követően, miután Noé kiszállt a bárkából és áldozatot mutatott be, szőlőtőkéket ültetett, mivel azonban nem ismerte a gyümölcs levének erejét, a szüretkor elbódult, elalélt.

A bor tehát csak akkor jó, ha megfelelő módon használjuk fel. Fogadjuk el, mint Isten ajándékát, és kérjük, áldja meg azok munkáját, akik előállították, hiszen a szentmiséken Krisztus véreként az oltáron is ott van – nyomatékosította a szónok.

 

Forrás: erdon.ro