szalonta_2

Karácsonyi ünnepi szentmise Nagyszalontán

Nagyszalontán 2016. december 25-én, Lőrincz Ottó plébános rendhagyó karácsonyi szentmisét mutatott be, amelyet Böcskei László megyés püspök karácsonyi üzenetének felolvasása koronázott meg. Miről is szól a karácsony? Az életerő és annak teljességéről, valamint az ide vezető útról, amelyet nem mi gondoltunk ki magunknak, hanem maga az irgalmas és jóságos Isten mutatott meg mindenkinek úgy, hogy hozzánk társulva, velünk halad az élet teljessége felé.

 

Erről is szól a karácsony: Isten kiemel bennünket az evilági magányosságból, az elzártságból és a szeretet és a béke közösségében akar beemelni bennünket, ahol minden embernek helye és méltósága van, ahol megszűnnek a különbségek, feloldódnak a feszültségek és biztos élettér jut minden ember számára. Mert a központ nem az erős és befolyásos ember, hanem az embert szerető és annak javát kereső jóságos és irgalmas Isten áll.

 

Engedjük, hogy megérintsen a karácsony üzenete, hogy a szívünkben és környezetünkben otthonra találjon az embert kereső Isten, aki ma is a megtestesülés csodájában közeledik hozzánk. Helyet keres, hogy megszülethessen a világban és befogadást kér, hogy körülöttünk több legyen a világosság, erősödjön a szeretet és uralkodjon a béke az egész világon.

 

Az idei karácsony az Isteni Irgalmasság Jubileumi Évét követően ünnepeljük, amelynek folyamán az irgalmas Isten vonzásába próbáltuk helyezni magunkat. Isten tovább cselekszik az emberért és Egyszülött Fiában újra magához öleli minden gyermekét.

 

Legyen ez az üzenet karácsonyi ünneplésünk középpontjában, amelyből erőt, bátorítást és áldást merítünk a lelki gazdagság útján. A szentmise végén a „gyermekek karácsonya” következett melyben énekekkel, versekkel illetve színi előadással tisztelték meg a „megszületett kis Jézust”.

 

Morar Viktória