dsc_0008

A Szent László Év lelkipásztori programjáról tárgyaltak

Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából úgy a magyarországi egyházmegyékben, mint Erdély több egyházmegyéjében is idén Szent László Évet ünnepelnek. Ebbe az ünneplésbe kapcsolódik be a Szent László alapítású Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is, amelynek központja a szent király egykori temetkezési helye, jelenleg pedig erényeinek tisztelője, példájának követője és örökségének ápolója.

Az egyházmegye idei lelkipásztori programját áthajtja a Szent László király életének, erényeinek és értékeinek az ismertetését célzó törekvés. De nem csak és nem elsősorban a király lovagiasságán van a hangsúly, hanem inkább keresztény erényein. A cél pedig az, hogy ezeket jobban megismerve, mindenki saját maga számára életében követendő példaként kijelöljön néhányat, és azt törekedjen meg is élni.

Hétfőn, 2017. január 30-án, Böcskei László püspök megbeszélésre hívta meg mindazokat a plébánosokat, akik a Szent László Év lelkipásztori programjainak a szervezésében részt vesznek, a nagyáradi Lelkipásztori Központba.

Egy munkafüzet készült, amely a történelmi bemutatáson kívül gyakorlati útmutatást nyújt Szent László erényeinek felismerése és megélése terén. Ezt fogják a plébánosok saját közösségeikben a nagyböjti időszak folyamán feldolgozni. Ugyanakkor hét ún. Szent László délutánt is szerveznek vidéki plébániákon, amelyeken az egyházmegye minden plébániája képviselteti magát. Minden alkalommal a megyés püspök elviszi a nagyváradi székesegyházban őrzött Szent László ereklyét, amelyet ünnepélyes formában, a szent iránti tisztelet kifejezésének céljából látható helyre fognak kihelyezni a szentmise alatt és után, az egyes plébániatemplomokban.

Októberben, a nagyváradi várban, az egyházmegye bölcsőjénél lesz az ünnepélyes Szent László záró találkozó.

Az egész évet átölelő lelkipásztori rendezvények célja a gyökereinknél való megújulás, Szent László személyének és erényeinek a jobb megismerése, és megélésére való ösztönzés áltál: Szent László mint építő, gondoskodó/megőrző, és népének megszentelője. Az év mottója: „A jó ember jó kincséből jót hoz elő!” (Lk 6, 45)

A főpásztor elmondása szerint, a programra való bekapcsolódásra meghívja különösképpen az egyháztanácsosokat, szerzeteseket, hitoktatókat, katolikus egyesületek tagjait, de minden más krisztushívőt is, sőt, lehet ez az ökumenizmus megélésének a lehetősége is egyben, hiszen Szent László örökségét mindnyájan magunkénak tekinthetjük. A megyés püspök a nem hívők, illetve a közélet képviselőinek a meghívására is buzdította a plébánosokat: legyen ez a Szent László Év valóban az egész egyházmegye ünnepe – mondotta.

A délután folyamán az ifjúsági pasztorációban tevékenykedő papokkal találkozott az egyházmegye elöljárója. Bemutatásra kerültek az egyes plébániákon történő ifjúsági lelkipásztori tevékenységek, de a közös, egyházmegye szintű tervezés is helyet kapott. Nem utolsó sorban a kifejezetten Szent László Év kapcsán megszervezésre kerülő ifjúsági programokról tárgyaltak a jelenlevők.