4

Megszentelt Élet Világnapja a Szent Miklós székesegyházban

Nagyváradon minden évben Urunk Bemutatásának ünnepén, február 2-án, vagy a legközelebbi hétvégén ünnepelik meg a Megszentelt Élet Világnapját, a Római Katolikus illetve a Görög Katolikus Egyházmegyék szervezésében, felváltva. Idén a két egyházmegye szerzetesei a nagyváradi Szent Miklós görög katolikus székesegyházban találkoztak, hogy megerősödjenek és egymást megerősítsék hivatásukban, hogy együtt adjanak hálát Istennek hivatásukért, örvendjenek az együttlétnek, és megtapasztalják a testvéri közösséget annak ellenére, hogy különböző kongregációkhoz tartoznak, különböző munkaterületeket látnak el, és egyesek évente csak egyszer, ezen ünnepi alkalommal találkoznak egymással.

 

Az egyházmegyék elöljárói szorgalmazzák a Megszentelt Élet Világnapjának ilyen formában történő megünneplését, hogy alkalom legyen ez által értékelni és megköszönni a szerzeteseknek azt a sok értékes munkát és segítséget, amelyet az egyházi és társadalmi élet több területén –legtöbbször észrevétlenül, feltűnés nélkül – végeznek: oktatás, gondozás, szegény családok megsegítése, fogyatékkal élő gyermekek gondozása, nevelése és integrálása, szociális konyha vezetése, hitoktatás, imádság és még sorolhatnánk tovább.

 

Csütörtökön, 2017. február 2-án Virgil Bercea görög katolikus és Böcskei László római katolikus püspökök mutattak be 10.00 órakor szentmisét, több egyházmegyés pap koncelebrálásával, a két egyházmegye területén működő kongregációk szerzeteseinek imádságos jelenlétében.

Az idei találkozó házigazda püspöke intézett buzdító szavakat a megszentelt életformát vállaló személyeknek, amelyben három kulcsszót emelt ki: várakozás, ajándékozás és fény. Meg kell tanulnunk minden nap várni Jézusra, valamit ajándékozni, úgy, ahogy a Szűzanya nekünk ajándékozta Jézust, illetve fénnyé kell válnunk a világ számára, hiszen Krisztus az igazi, tökéletes fény – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor.

 

Bercea püspök a szerzetesek küldetésére világított rá, amikor azt mondotta, hogy nagyon sokat adnak nekünk, áldást és fényt jelentenek, akik készen állnak bármikor bármire az Úrért.

A szentmise keretében a szerzetesek megújították fogadalmaikat. Közreműködtek a Iuliu Maniu görög katolikus iskola step by step osztályainak dikjai.

 

A szentmisét szerény vendégelés követte, majd a szervezők lehetőséget biztosítottak a szerzeteseknek a beszélgetésre, tapasztalatcserére, testvéri együttlétre. Közös imával ért véget a rendezvény 15.00 órakor.

 

A Megszentelt Élet Világnapját II. János Pál pápa vezette be 1997 február 2-án. Ferenc pápa 2014-ben meghirdette a Megszentelt Élet Évét, amelyet 2014. október 30. és 2016. február 2. között ünnepelt a világegyház.

 

KÉPEK