dsc_0046

A Betegek 25. Világnapját ünnepelték

A Betegek 25. Világnapján, 2017. február 11-én, szombaton, 11.00 órakor Böcskei László megyés püspök mutatott be szentmisét a nagyváradi székesegyházban, és a jelenlevő papokkal szolgáltatta ki a betegek kenetét, a szentség felvételére jelentkező híveknek.

Szent Jakab apostol levele 5. fejezetének 14. versében ezt írja: „Beteg valamelyiketek? Hívassa el az egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja.” A szentség felvételéhez szükséges feltétel volt, hogy a jelentkezők saját plébániájukon felkészítőn vegyenek részt és a plébánosuk által kiállított igazolást mutassák fel az ünnepi szentmisén.

 

A mai napon, a Szűzanya lourdesi jelenésének emléknapján, a Betegek Világnapját ünnepeljük – mondotta bevezetőjében a főpásztor. Majd folytatta: a betegekre gondolva, őket Isten gyógyító és jóságos irgalmába ajánljuk. Ferenc pápa erre az alkalomra megfogalmazott üzenetében kiemeli, hogy ez a nap jó lehetőséget nyújt a szenvedés titkához való közeledésre, de ugyanakkor a betegeket gondozók is hálát adhatnak hivatásukért, hiszen őket a betegek megsegítésére küldi az Úr. A betegek szentségének a kiszolgáltatásakor a Szűzanya közbenjárását is kérjük. Szent Bernadett példájára járjunk azon az úton, amely nem eltávolít a szenvedéstől, hanem amelyen megközelítjük a szenvedés titkát, azon testvéreink segítségére sietünk, akik betegek, szenvedők. Böcskei László megyés püspök köszöntötte továbbá a jelenlevő betegeket, a szentség felvételére jelentkezőket, a betegeket gondozókat, és mindazokat, akik gondoskodnak arról, hogy a betegek méltósággal legyenek gondozva.

 

A prédikációban az egyházmegye elöljárója tovább folytatta a betegségről és az azt elszenvedő személyekről szóló gondolatait. Általános tapasztalat – mondotta – hogy minden közösségben vannak munkaképes, erős tagok, de gyengébbek is. Jézus mindenkire figyel: nyilvános működésének egyik fő célja a gyógyítás volt, nem csak a testi, hanem a lelki is, visszaadni az egyensúlyt. Ez a gyógyító tevékenység nem ért véget földi életével, a szentségek által tovább gyógyít és erősít, hogy tudjuk Őt megvallani és követni ebben a világban, akár betegen, akár egészségesen. A betegek kenete is Jézusnak ezen emberközelséget kereső tevékenységének a jele. Nem az elkerülhetetlen halálnak a jele, nem olyan, mint amikor az orvos megvizsgál és egy gyógyszert, vagy terápiát ír elő. Jézus mellénk áll a szentség által, es Ő maga lesz a gyógyszer, a terápia, a gyógyulás. Nem ad föltétlenül csodálatos módon testi gyógyulást, de kiemel a kétségbeesésből, erőt ad a betegség elviseléséhez, erőt ad a földi élet végességének az elfogadásához.

 

A gyógyulást a hit előzi meg. A gyógyulást segíti az, ha a betegséget nem egyedül kell elviselni. Jó az, ha van valaki, vagy valakik, akik a beteggel együtt fordulnak, sietnek Jézushoz, hiszen a betegség nem valakinek a privát ugye. Jézus ma is keresi a betegeket és a szenvedőket és minket, egészségeseket felszólít arra, hogy ne utasítsuk vissza a vele való kapcsolatot, a hitet, a szentségi kegyelmet, és ez képessé tesz minket a gyógyításra. Hiszen a gyógyítás ott kezdődik, amikor betegeink mellé állunk. Csak Jézus, aki a világ bűneivel magára vállalta a legnagyobb szenvedést, csak Ő tud megtanítani elviselni a betegséget. Öröm az, ha erőt és reményt sugározhatunk, a Jézussal való találkozás biztonságát sugározhatjuk beteg és szenvedő embertestvéreink felé – állapította meg zárógondolatában a főpásztor.

 

A prédikáció után a szentség felvételére jelentkező személyeknek szolgáltatta ki a betegek kenetét a főpásztor, több koncelebráló pappal együtt. A szentséghez járulók homlokát és kezét kenték meg a betegek olajával.

 

Erre az alkalomra külön kiállítás is készült a nagyváradi székesegyházban, mégpedig Kalkuttai Teréz anyának életét és beteggondozó tevékenységét bemutató kiállítás. A tavalyi Ifjúsági Világtalálkozón résztvevő fiataloknak tetszett meg ez Krakkóban, oly annyira, hogy megszerezték kép és szöveganyagát, lefordították azt, hogy az itteni hívek is megtekintve, lelkileg gazdagodhassanak, és Teréz anya példájára ösztönzést érezzenek az irgalmasság tesi cselekedeteinek gyakorlására. A kiállítás a székesegyház oldalhajójában lesz megtekinthető a következő hetekben.

 

KÉPEK