2016_02_12_egyhazmegyei_erdemerem

Értarcsai hívőt tűntetnek ki idén az egyházmegyei érdeméremmel

A hit szolgálatában nevet viselő egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyéspüspök, és minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján, ennek ezüst változata olyan egyházhű személynek kerül átadásra ünnepélyes vesperás keretében, aki kimagasló és példaadó módon éli meg hitét, egyházszeretetét.

Az erre kinevezett öt tagu bizottság 2017. február 15i ülésén, az idei kitüntetést Madarász Klára értarcsai hívőnek, a helyi római katolikus templom gondnokának ítélte.

Az értarcsai filiát ellátó Mihály Balázs éradonyi plébános úgy jellemezte a kitüntetésre jelölt személyt, mint aki hűséges és önzetlen szolgálatot teljesít a helyi Jézus Szíve kápolna, illetve a hozzá tartozó élő és lelkes kis közösség javára. Példaértékű a kis közösséghez, az Egyházhoz és az igaz hithez való ragaszkodása. Akkor is mélyen hitt Istenben, amikor a régi rendszerben, társadalmi szerepe miatt ezt nem mindig tudta kifejezésre juttatni. Önzetlen szeretettel tartja rendben a kápolnát, a liturgikus kellékeket és ruhákat gondozza. Madarász Klára a helyi Rózsafűzér Társulatnak a vezetője is, valamint a Mária Rádió önkéntese. Hetente egyszer vezetése alatt gyűlnek össze a tagok Rózsafűzér imádkozására, Szentírás olvasásra. Kitűnő gyakorlati érzékkel rendelkezik, jelenleg a kápolna felújítási munkáit vezeti és felügyeli a plébános megbízásából. Mindig, mindenkor és mindenben a jó Istent szolgálja, a közösséget összetartja, mert számára a legfontosabb Isten dicsősége és a közösséghez tartozó testvérek Istenhez való közelebb kerülése, a saját és mások lelki üdvössége.

Madarász Klára kedden, 2016. február 21-én, a nagyváradi székesegyházban 17.00 órakor, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök tiszteletére végzett ünnepi vesperás keretében fogja átvenni az egyházmegye főpásztorától az érdemérem ezüst változatát.