Fogadalmi triduum a Szent László templomban

A 32 évig tartó török uralom alóli felszabadulás után, az 1693-ban újraalakított nagyváradi latin szertartású székeskáptalan fogadalmat tett, hogy hálaadásul és engesztelésül minden évben a farsangi időszak utolsó három napján szentségimádást és szentmisét tartanak, a Csáky Imre váradi bíboros, püspök (1702 – 1732) által felépített új székesegyházban, a mostani Szent László templomban. Ennek megfelelően tartják […]

Vesperás Boldog Bogdánffy Szilárd tiszteletére

2017. február 21-én, keddenBoldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének 106. évfordulóján 17.00 órakor a székeskáptalan tagjai a jelenlévő papokkal és hívekkel közösen esti dicséretet (vesperást) végeznek a nagyváradi székesegyházban. A nagyváradi egyházmegye vértanú püspökének közbenjárását kérik, és együtt imádkoznak az ő szentté avatásáért. Az esti dicséret keretében átadásra kerül A hit szolgálatában elnevezésű egyházmegyei érdemérem. […]