dsc_1535

Kett-képzésen vettek részt a pedagógusok

Szakmai továbbképzőt szerveztek hitoktatóknak, egyházi iskolai tanítóknak, óvodapedagógusoknak, valamint a módszer iránt érdeklődőknek a nagyváradi Posticumban 2017. február 17–19. között.

Az egységes értelemorientált pedagógiai képzést a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja, illetve Benedek Ramóna hitoktató szervezte egy több évvel ezelőtt kezdődött hagyomány folytatásaként. A valláspedagógiai továbbképzést ezúttal is Franz Kett és Cyril Havel tartották. Három fő téma került feldolgozásra: a Föld, mint az élet helye; a Föld, a csodálkozás helye, valamint a Föld, a felelősségvállalás helye.

 

Az értelemorientált, egységes pedagógia útjának lényegét, ennek kiötlője, a korát meghazudtoló energiával és szellemi frissességgel rendelkező 84 éves Franz Kett úgy határozta meg: ez a fajta valláspedagógia az egész ember nevelésére irányul. A gyermekre egészként tekint és egészként szólítja meg: az értelmét, az érzelmeit és a képességeit, azaz a fejét, a szívét és a kezét. A beszéd mellett a képalkotást is felhasználja, és arra fekteti a hangsúlyt, hogy az élmények az érzékszerveket is bevonják a tanulás folyamatába. Ez a módszer pozitív képekkel dolgozik, amelyek reményteljes jövőképet sugallnak, és gyógyító erőket mozgatnak.

A rendezvény sikerét jelzi, hogy nem csupán a Partiumból és Erdélyből, hanem Magyarországról is érkeztek résztvevők, összesen körülbelül 70-en és nem csak magyar, hanem román és szlovák anyanyelvűek is.

 

A nyitóünnepség a Posticum kápolnájában zajlott, ahol Exc. Böcskei László nagyváradi megyés püspök mutatott be szentmisét. Homíliájában egy találó hasonlattal élve úgy fogalmazott: az egybegyűltek a fényben akarnak állni, mert az jó, biztonságot ad, és a hatása alá kerülve jobban megismerhető a világ, az emberek, mindaz, amit Isten nekünk ajándékozott. A főpásztor a felolvasott evangéliumi részre alapozva mondandóját, három, Krisztus által tett kijelentést emelt ki kulcsmondatként, biztatásképpen. Arra hívta fel a figyelmet: mindenki, a maga helyén útkereső, azonban nem csupán haladunk Krisztus nyomában a célunk elérése érdekében, hanem mi magunk is útmutatók kell legyünk mások számára, hogy ők is a helyes forrásból táplálkozhassanak. Ugyanakkor keresztényként- és a hitoktatóknak különösen- állandó feladatunk kell legyen a Krisztussal való közösség vállalása, de nem csupán a tudás és tapasztalat átadása, hanem ennek a hitélménynek a megteremtése is mások számára. Végül pedig a rendelkezésünkre álló időt- hiszen tulajdonképpen ez ad keretet a mi életünknek- felelősségteljesen és helyesen kell kihasználjuk a felsoroltak megvalósítása céljából.

 

A főpásztor a háromnapos képzés több pontjába is bekapcsolódott, a pedagógusokkal együtt mutatott érdeklődést az előadások tartalma iránt. A szervezők szeretnék a közeljövőben a kett-módszert Erdélyben és ennek határain túl is meghonosítani, partnerintézmények (katolikus egyesületek, főiskolák, más oktatási intézmények) bevonása által.

 

Forrás: erdon.ro

 

KÉPEK