studenti_pentru_viata

Egy hónap az életért – Segítsd az anyát és gyermekét

A magát politikailag és felekezeti hovatartozás szempontjából semlegesnek nyilvánító „Egyetemi hallgatók az életért” nevet viselő egyesület 2017. március 1-31. között hirdeti meg az ”Egy hónap az életért 2017. – Segítsd az anyát és gyermekét! Ők tőled függnek” programját. A rendezvénysorozatba, amelynek kimagasló pillanata a „Menetelés az életért” lesz március 25-én, több romániai város diákmozgalmai és civil szervezetei kapcsolódnak be.

Az „Egyetemi hallgatók az életért” egyesület vezetői, Böcskei László megyés püspökhöz intézett levelükben kérik, hogy szorgalmazza a hívek aktív bekapcsolódását az életvédelmi rendezvényekbe, és vállalják az életvédelemmel kapcsolatos nehézségek ismertetését a médiában.

Az idei témaválasztás apropóját a gyermekvállalás csökkenése, az abortuszt bátorító gondolkodásmód terjedése és a válsághelyzetben levő nőknek való tanácsadás hiánya adták.

A szervezők egy országos projektet dolgoztak ki, ezt szeretnék a márciusban zajló rendezvényeiken ismertetni. A projekt olyan pontokat tartalmaz, amelyek a meg nem született magzat életjogának a védelmét, a nehéz helyzetbe került anyák megsegítését célozzák meg.

A kezdeményezés két országra terjed ki, 2016-ban 110 romániai és 20 moldáviai város csatlakozott. A katolikus egyház egyik fő feladata az élet védelmezése, éppen ezért támogat minden olyan jóakaratú kezdeményezést, amely rejtett szándék nélkül az élethez való jog védelmezésére, ennek ismertetésére és terjesztésére irányul.

Március 1-től a www.marsulpentruviata.ro weboldalon lehet további információt szerezni az egyes városokban, helyi szinten megszervezett eseményekről.