hamvazoszerda_2017_szekes

Nagyböjt kezdete a nagyváradi székesegyházban

Hamvazószerdán, 2017. március 1-én elkezdődött a Húsvétot megelőző nagyböjti időszak. A nagyváradi Székesegyházban a délutáni szentmisén Fodor József általános helynök prédikált és végezte el a hamvazás szertartását.

Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a papok ezen a napon keresztet rajzolnak a hívek homlokára, az „Emlékezz, ember, hogy porból lettél és porrá leszel!” szvak kíséretében.

 

A székesegyházban bemutatott délutáni szentmise bevezetőjében Fodor József vikárius arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét: elérkeztek a nagyböjti szent időhöz, mely a bűnbánati idők közöttt is előkelő helyet foglal el a Krisztust keresztútján való követésben. Őhozzá társulnak kisebb, nagyobb keresztjeikkel, és megpróbálják türelmes lélekkel, megadással és leginkább alázattal a nyomába szegődni.

Homíliájában a korábban felolvasott három szentírási részt emelte ki. Az első olvasmány Jóel proféta könyvéből szólt, melyben vigasztalja a választott nép fiait, akik a sáskajárást és az ebből fakadó éhínséget Isten büntetéseként fogták fel. Mi se ragaszkodjunk a külsőségekhez, hanem tartsuk őszinte bűnbánatot, esedezzünk a jóságos Isten irgalmáért, mert rászorulunk, mivel sajnos a legjobb szándékunk ellenére is sokat vétkezünk- tanácsolta a szónok. A Szent Máté könyvéből felolvasott evangéliumi rész adott útmutatást arra, hogy mit kell tennünk: imádkozni, az alamizsnára összpontosítani és böjtölni. „Ilyen lélekkel megáldott legyen számunkra a nagyböjti időszak”- hangsúlyozta a főpap.

 

Forrás: erdon.ro