Lelkigyakorlat Tasnádszántón

Háromnapos nagyböjti lelkigyakorlatot tratanak Tasnádszántón 2017. március 17-19. között. Pénteken és szombaton 17.00 órakor, vasárnap pedig 10.00 órakor hangzik el az elmélkedés Veres Stelian a kolozsvári Szent Mihály templom segédlelkésze részéről.

Szentségimádás Tenkén és Újsástelken

Március harmadik vasárnapján, 2017. március 19-én Tenkén és Újsástelken lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

Szentmise a Vártemplomban

2017. március 19-én, a hónap harmadik vasárnapján 16.00 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelenlevő papokkal és hívekkel közösen, esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Pálos István, nagyvárad-szőllősi plébános-kanonok.

Templombúcsú Hegyköztótteleken

2017. március 18-án, szombaton tartják a Szent József tiszteletére szentelt hegyköztótteleki templom búcsúünnepét. A 12.00 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Szűcs Gyula, borsodbótai (Magyarország) plébános.

Böcskei László megyés püspök Győrben

2017. március 17-én, pénteken, a Könnyező Szűzanya-kegykép búcsúünnepénBöcskei László nagyváradi megyés püspök Győrbelátogat, ahol lelkinapot tart az egyházmegye papsága számára, majd 11.00 órakor szentmisét mutat be a székesegyházban.

Tavaszi koronagyűlés papoknak

2017. március 16-án, csütörtökön 10.00 órai kezdettel az Egyházmegyei Pasztorális Központ irodájában (Kanonok Sor 13.) szervezi meg a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség az idei első koronagyűlést (papi továbbképzőt). Ebből az alkalomból Nagyváradra érkezik az egyházmegye papsága, hogy közös továbbképzőn vegyen részt a püspöki székvárosban. A koronagyűlés előadója Dr. Papp Miklós, a budapesti Családteológiai Intézet vezetője, […]

Szentmise a hősökért

2017. március 14-én, kedden, a nemzeti ünnep előestéjén, 18.00 órakor népünk hőseiért mutat be szentmisét Böcskei László megyés püspök a nagyváradi székesegyházban.