premontrei_ireneus_3

Károly Irenaeusra emlékeztek a premontrei templomban

Károly Irén József premontrei kanonokra, tudósra, tanára emlékeztek Nagyváradon szombat délelőtt, 2017. március 11-én születése, illetve halála évfordulója alkalmából. Két helyszínen is koszorúztak.

A megemlékezés Pásztai Ottó elnök és Hochhauser Enikő aligazgatónő jelenlétében a Mihai Eminescu Főgimnázium folyosóján 2010-ben a Nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete és Biró Rozália akkori alpolgármester által felállíttatott emléktáblánál kezdődött, ahol Vonház Antal titkár felolvasta dr. Gábos Zoltán ny. egyetemi tanár, akadémikus tanulmányát Károlyi Irén Józsefnek a magántanári tevékenységéről.
Többek közt elhangzott: magántanárrá történő kinevezésekor a kolozsvári egyetemen két kísérleti fizikai tanszék működött. A számára munkahelyet és egyben lakhelyet jelentő Premontrei Főgimnázium szertárából Károly magával vitte a kísérleti bemutatásokhoz szükséges eszközöket, az egyetemen pedig nem mellékszereplői, alkalmi látogatói szerepet töltött be, hanem neki köszönhető, hogy a hallgatók olyan új eredményekkel ismerkedhettek meg, amelyek hidat jelentettek a klasszikus fizikát felváltó új, modern fizika felé. Az 1906. december 4–én megtartott próbaelőadásában az elektronról értekezett. A röntgensugárzással, a radioaktivitással kapcsolatban saját tapasztalataira is támaszkodhatott, így korában ő volt a legilletékesebb arra, hogy a katódsugárzásról, a gázok ionizációjáról, a röntgensugárzásról, és a radioaktivitásról előadásokat tartson.
Úgy tűnik, hogy 1913 elején, amikor egyik munkahelyéről, a Főgimnáziumból távozott, bizonyára a kutatás terén is tovább akart lépni, de akkor nem gondolhatott arra, hogy az első világháború kitörése ebben meg fogja akadályozni. Az egyre súlyosabb emberi és anyagi veszteségek az egyetemi tevékenységét károsan befolyásolták, a megváltozott körülmények közt nem volt rá lehetősége, hogy az új elvárásoknak megfelelő kutatói bázisát kiépítse.

 

A premontrei széktemplomban 9.00 órától Fejes Rudolf Anzelm apát, prépost mutatott be szentmisét. Prédikációjában arra hívta fel a figyelmet: Károly Irén a fizikai törvényeket kutatta, az elhangzott szentírási szakasz pedig az erkölcsi törvényekről szólt. Szükségünk van ugyanis szabályokra azért, hogy egyensúlyban tudjunk lenni, maradni. A társadalmi fejlődésnek is a törvények biztosítják az alapján, ezekkel együtt emelkedik, vagy a be nem tartásával hanyatlik, és ez a lelki életre is igaz. Az Úr azért adta a parancsolatait, hogy a javunkat szolgálja, a jó pedig mindig le tudja győzni a rosszat. Károly Irén esetében is, amikor a közösséget szolgálta a tevékenységével, tulajdonképpen ez a jóság mutatkozott meg, mely képes a rossz megszüntetésére.
Fleisz János egyetemi tanár, a BINCISZ elnöke ezúttal Károly Irén gazdag pályafutásának azon vonulatát idézte fel röviden, mely a városfejlesztéshez kapcsolódik. Hangsúlyozta: ebbéli tevékenysége akkor érte el a csúcspontját, amikor 1901 megválasztották önkormányzati képviselőnek, és 1903-ban sikerült közbelépnie annak megakadályozása érdekében, hogy a város 30 évre meghosszabbítsa a gázgyárral a szerződést. Így 1903 decemberében felgyulladhattak a villanyfények Váradon. A nevéhez köthető másik sikertörténet pedig a korszerű vízellátás megoldása. Elmondható tehát, hogy Károly Irén tevékenységének is köszönhető, hogy Nagyvárad Magyarország egyik legjelentősebb városává nőtte ki magát a 20. század elején.

 

Forrás: erdon.ro