dsc_0008

Továbbképzőn vettek részt az egyházmegye papjai

Továbbképzőn vettek részt a Nagyváradi Egyházmegye papjai 2017. március 16-án, Nagyváradon, az Egyházmegye Pasztorális Központban. Dr. Papp Miklós, a budapesti Családteológiai Intézet vezetője, görög katolikus lelkész tartott előadásokat 10.00 órai kezdettel a több mint ötven egyházmegyés és szerzetes papnak az Amoris Laetitia kezdetű, Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás kapcsán. Amint az előadás elején mindjárt kihangsúlyozta, a vendég nem a pápai dokumentumot mutatta be, hanem ebből kiindulva a családdal kapcsolatos lelkipásztori kihívásokra próbált rávilágítani, ezekre megoldást nyújtani, mégpedig úgy, hogy párhuzamot vont a papi hivatás és a házasélet között: hogyan lehet az Istennel való szoros kapcsolatot ápolni egyik, illetve másik életállapotban.

 

Idén ez volt az első egyházmegyei papi továbbképző. Az októberben megtartott második talákozón Nemes István fogja ismertetni a Laudato si’ pápai enciklikát.

 

KÉPEK