szt_jozsef_telep_bucsu_2017

Búcsús szentmise a Szent József telepi plébániatemplomban

A nagyváradi Szent József-telepi plébániatemplom búcsúját ünnepelték 2017. március 20-án. A szentmise szónoka és főcelebránsa Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész volt.

Szinte zsúfolásig megtelt a búcsúünnep alkalmából a templom. Szentbeszédében Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész megjegyezte: nem könnyű Szent Józsefről beszélni, hiszen a Szentírás kevés említést tesz róla, de ezekből is kiviláglik, hogy igaz, istenhívő ember volt. Megértette az Isten kérését, engedte, hogy teljesüljön az Úr akarata, és megváltozzon, átalakuljon az élete. Miután az angyal közölte vele, hogy Mária a magasságos Isten fiát hordja a szíve alatt, alázatos magatartásról és imádságos lelkületről tett tanúbizonyságot. Meghallotta és meghallgatta Isten szavát, és az őt jellemző tisztesség, alázat, illetve amiatt, amilyen szeretettel és tiszteletmagadással viselte a gondját Máriának és a nevelt fiának, példaképe kell legyen a ma élő férfiaknak is.

Arra is felhívta a figyelmet: négy évvel ezelőtt Szent József napján kezdte meg apostoli küldetését Ferenc pápa, és bizonyára nem véletlenül választotta ezt a dátumot, hiszen a szobájában található egy Szent József-szobor. Amikor nehézségei támadnak, kéréseit egy papírra írja, melyet a szobor alá helyez, mert tudja, hogy Szent József közbenjár, segít, gondját viseli Krisztus egyházának, ahogyan a megdicsőült egyház valamennyi tagja közbenjár miértünk, kik földi zarándoklatunk során keressük, járjuk az Isten országa felé vezető utat. Hangsúlyozta: Szent József egy jel az egyházban, őt kell kövesse minden családapa. Tiszteletben tartotta Mária ártatlanságát, őrként vigyázott az tisztaságára.

Azt is tanácsolta a káplán: ne legyünk farizeusok és felszínes keresztények, hanem a nagyböjti időszakot használjuk fel arra, hogy tiszta szívvel megtérjünk. Az igazi böjt ugyanis belülről indul, fakad, ahogyan gondolkodunk, beszélünk, viselkedünk. Amint Beer Miklós váci megyés püspök fogalmazott: ezt a negyven napot úgy kell átéljük, mintha minden napunk az utolsó lenne itt a földön, hiszen nem tudhatjuk, mikor szólít minket az Úr magához. Legyen tehát ez az időszak egy készülődés a vele való találkozásra.

„Nem könnyű a szentség útján járni, de csodálatos. A jövő ott van, ahol van hit, ahol vannak gyermekek, és ahol lesznek szentek. Azt kívánom, fedezzünk fel közösen az Isten felé vezető utat, és életünk minden napján keressük a Szent Józsefhez hasonló igazi példaképeket, akiktől valódi szeretetet és alázatot tanulhatunk”- zárta prédikációját a tisztelendő.

Az elhangzottakért Gyenge Béla plébános mondott köszönetet a meghívott szónoknak, kiemelve egyúttal azt: mennyire fontos elkezdeni az imádkozást már zsenge korban.

 

Forrás: erdon.ro